Małe Muzeum Biblijne

opis skrócony

Małe Muzeum Biblijne zostało założone w 1916 r. przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W jego zbiorach znajdowały się okazy związane z Męką Pańską, Ziemia Świętą i obszarami wymienionymi w Starym i Nowym Testamentem i kulturą zamieszkujących je społeczności, a także biblioznastwem. Trudno ustalić losy instytucji, najprawdopodobniej nie kontynuowało swojej działalności po 1918 r. W 1930 r. w seminarium znajdował się wyłącznie zbiór pomocy naukowych.


Kalendarium:

1916: - utworzenie muzeum


zmiany w nazwach:
Małe Muzeum Biblijne przy Metropolitalnym Seminarium Św. Jana

misja:

Muzeum nawiązywało do działalności Muzeum Biblijnego na Watykanie oraz Muzeów Biblijnych w Ziemi Świętej, miało charakter naukowo-pedagogiczny.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Małe Muzeum Biblijne w Warszawie zostało utworzone z inicjatywy abpa Aleksandra Kakowskiego, który w 1915 r. polecił ks. Aleksandrowi Lipińskiemu organizację zbiorów naukowo-pedagogicznych, pomocnych w nauczaniu alumnów. Wzorem dla tej instytucji miały być Muzeum Biblijne Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, zbiory w Jerozolimie: Małe Muzeum Biblijne Świętej Anny, Muzeum archeologiczne Ojców Asumpcjonistów de Notre-Dame de la France, Seminaryjne muzeum archeologiczne Ojców Franciszkanów, Muzeum archeologiczne Ojców Benedyktynów przy kościele Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, a także zbiory przyrodnicze z terenu Ziemi Świętej.
Już na początku 1916 r. w zbiorach muzeum znajdowało się ponad 120 okazów oraz niewielki zbiór biblioteczny. Kustoszem zbioru, zgodnie z regulaminem muzeum był profesor archeologii biblijnej, wówczas ks. Aleksander Lipiński.
Trudno obecnie ustalić losy zbiorów muzealnych, najprawdopodobniej po 1918 r. muzeum nie kontynuowało swojej działalności. W 1922 r. ks. Lipiński objął posadę wicerektora Seminarium w Siedlcach. W 1930 r. „Według odpowiedzi [na ankietę redakcji] Rektora Seminarium nie istnieje. Seminarium posiada jedynie szczupły zbiór pomocy naukowych do wykładów biblijnych” (Herbst, 1930).

 typ:
Muzeum religijne - wyznaniowe inne
rodzaje pamięci:
religijna katolicka
obszary pamięci:
obszar historyczny historia


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1916 do 1916

uwagi:

1916: Metropolitalne Seminarium św. Jana w Warszawie w klasztorze pokarmelickim przy Krakowskim Przedmieściu 52/54

 


Pracownicy:

Aleksander Lipiński
Okres pracy pracownika od 1916
Okres pracy pracownika do 1916

Aleksander Kakowski
Okres pracy pracownika od
Okres pracy pracownika do


Zbiory:

zbiory muzealne

Zbiory muzealne pochodziły głównie z darów księży, wykładowców seminarium, także alumnów. Większość z nich pochodziła z pielgrzymek do Ziemi Świętej, Rzymu, także wyjazdów na Bliski Wschód. Kilka obiektów zostało zakupionych z funduszu Małego Muzeum Biblijnego. Zbiory podzielono na 7 działów tematycznych, wśród nich znajdowały się obiekty archeologiczne, numizmaty, pamiątki, dokumentacja i ikonografia pomocna w dydaktyce Seminarium.


Dział I, Przedmioty, związane z pamięcią o Męce Pańskiej:
1. Palma, z Jerozolimy 1914 r.; trzy liście pięknie rozłożone na deszczułce, pokrytej ciemno-zielonym płótnem; z dolnej części jednego z liści wykonana jest bardzo ozdobna plecionka; 2. Bicz wschodni, upleciony z cienkiego drutu złocistego; wyrób więźniów w Akrze; 3. Cierń, uwity w koronę, z Jerozolimy 1914 r.; 4. Cierń, z Jerozolimy 1912 r.; 5. La voie douloureuse a Jerusalem, Mr. le Docteur Louis Laurent de Namur, album z Jerozolimy; 6. Ilustracja barwna relikwii Krzyża Świętego, przechowywanej w Notre Dame w Paryżu; tablica; 7. Facsimile potrójnego napisu na Krzyżu czerwonymi literami; tablica; rekonstrukcja H. Niąuet; 8. Facsimile tytułu Krzyża, dokonanej przez Cystersów 1648 r. w Rzymie w bazylice S. Crucis in Jerusalem; 9. Światłodruk, przedstawiający tytuł Krzyża; 10. Gwóźdź, dotykany o autentyczny gwóźdź święty z bazyliki S. Crucis ab Hierusalem w Rzymie; z Rzymu 1909-go roku; dołączone jest świadectwo; 11. Grób pański, płaskorzeźba, odlew z czarnej masy kauczukowej, z Jerozolimy; 12. Grób pański, światłodruk, przedstawiający rzeźbę z kości słoniowej, przechowywaną w bibliotece Narodowej w Paryżu.

Dział II, Przedmioty, ilustrujące palestynologię:
13. Ścienna mapa Palestyny, opracował B. Gustawicz; 4. Album lerrae Sanctae; wydawnictwo Braci Mniejszych; z Jerozolimy 1914 r.; 15. Palestyna, pięć tablic z pięknemi kolorowemi ilustracyami; 16. J. B. Balladian, Artista et Editor: Mons Carmelus; album z Karmelu 1914 r.; 17. Barwny obrazek wschodni; na płótnie, przeszywane jedwabiem, imitacya gobelinu: Arab na wielbłądzie, nad nim zwiesza się gałąź figowa, w oddali widać wieżę Dawidową; wyrób „Becalelu”; 18. Wschodni obrazek barwny na płótnie: Pastuszek gra na flecie, przed nim koziełek, dalej palma wyrób „Becalelu”; 19. Jordan: a) Woda z Jordanu we flakonie z herbem jerozolimskim. b) 2 kuliste kamienie z Jordanu z pod Dżisr el Mudżamia; 20. Morze Galilejskie: a) Muszelki piramidalne (Turritele) z morza Galilejskiego. b) Kamień z morza Galilejskiego nieopodal Tyberyady. c) Kamień z Kafarnaum; 21. Flakon z wodą ze studni Jakubowej; 22. Morze Martwe: a) Woda z morza Martwego. b) Kamienie z morza Martwego, 5 sztuk. c) Spodeczek rzeźbiony, wyrób palestyński z asfaltowca z morza Martwego; 23. Kolorowa mapa Palestyny z lotu ptaka; 24. Kolekcja okazów skał z Palestyny, Syrii i Fenicji, a) 2 z pod Betlejem. b) 2 z góry Oliwnej. c) l z grobu Łazarza. d) l z Ain Karem z pod kościoła „Magnificat". e) 2 z Karmelu. f) 1 z pod Nazaretu. g) 1 z góry Tabor. h) 1 z Rabbat Ammon (w Zajordanii). i) 2 z gór Libańskich w okolicy Cezarei Filipowej. j) 1 Sydonu. k) 1 z Tyru. l) 10 kolorowych kamyków kulistych z pobrzeża fenickiego, nieopodal „Schodów Tyryjskich”; 25. Ziemia z miejsc świętych w atłasowych woreczkach: a) z miejsca Nawiedzenia N. Maryi P., b) Z grobu Pańskiego, c) z miejsca Wniebowstąpienia Pana Jezusa; 26. Barwna tablica, odtwarzająca drogie kamienie biblijne: a) kamienie racyonału arcykapłańskiego, b) inne kamienie; 27. okazy bursztynu, trzy sztuki; 28. P. P. Marroum: Flowers and pictures of the Holy Land, Jerusalem, album i zielnik z Ziemi Świętej; 15 kolorowych ilustracyi i 15 tablic z zasuszonymi roślinami; przywieziony z Jerozolimy w 1914 r.; 29. Szyszka z cedru libańskiego; z gór Libańskich w 1914 r.; 30. Mandragora: a) Ilustracya tej rośliny, litografia, wykonana przez Lipnickiego. b) Nasiona mandragory w rurce szklanej, z Palestyny w 1914 r.; 31. Anemon (ilustracya barwna) i suszone kwiaty z Betleemu (1914); tablica oszklona; 32. Trzy duże okazy róży jerychońskiej z Palestyny w 1914 r.; 33. Pęczek małych zmartwychwstanek (1914); 34. Szkatułka w pniu młodego drzewa oliwnego, z Jerozolimy; 35. Przekrój (słój) drzewa oliwnego; 36. Paul Aucler: Jerusalem, Librairie Ch. Delagrave, 15 Rue Soufflot. Ścienny szkolny obraz starożytnej Jerozolimy i świątyni Herodowej, podklejony płótnem; 37. Widok Jerozolimy dzisiejszej z góry Oliwnej; światłodruk z fotografii (1901) Dissard’a; 38. Plastyczny kolorowany plan z gipsu jerozolimy za czasów Chrystusa Pana w puzderku z drzewa oliwkowego; wyrób angielski, z Jerozolimy w 1914 r.; 39. Cztery duże tablice, ilustrujące okazy Małego Muzeum Biblijnego Św. Anny w Jerozolimie; 40. Światłodruk, przedstawiający świątynię Herodową według rekonstrukcji Schick'a, oraz tablica, zabraniającą poganom iść dalej poza dziedziniec Pogański; 41. Dwa okazy kamienia Malakehu; 42. Miniaturowa rekonstrukcja świątyni Herodowej; rzeźba z białej plasteliny; 1916 r.; 43. Mały kwadratowy dywaniczek ręcznej roboty z wyszytym meczetem Omara, wyrób „Beealel”; 44. Świecznik siedmioramienny z aliażu o złocistym kolorze; miniaturowe facsimile złotego świecznika, przywieziony z Rzymu w 1909 r.; 45. Talerz z bronzu, inkrustowany srebrem, mosiądzem i miedzią; zakład „Becalel”; 46. Magen Dawid — tarcza Dawida; 47. Szema, wyjątek z biblii na pergaminie; 48. Beth tefilah — Modły Izraelitów na dni powszednie, uroczystości pamiątkowe i święta uroczyste, tłumaczył S. S., Kraków, 1900; 49. Filakterye; 50. Grób Racheli z gipsu; facsimile miniaturowe pomnika pod Betleemem, z Palestyny; 51. Cztery autentyczne okazy ceramiki z Palestyny, 1914 r: a) Odłamek naczynia do filtrowania, znaleziony w Dotan; b) Odłamek dzbana z peryodu kananejskiego lub izraelskiego, znaleziony w Dotan. c) Odłamek dzbana izraelskiego znaleziony w Ta-anak. d) Odłamek dzbana izraeiskiego, znaleziony w Ta-anak; 52. Lampka gliniana z wizerunkiem żaby, z Egiptu; 53. Lampka gliniana z wyobrażeniem gałązek, z Egiptu; 54. a) Lampka gliniana z delikatnymi wyciskami figur geometrycznych, z Egiptu, b) Lampka gliniana z napisem hebrajskim Jeruszalaim, z Jerozolimy; 55. Flet mały podwójny z trzciny, z Kairu; 56. Mul tanka z 19 dudek trzcinowych, z Kairu; 57. Goderoy de Bouillon (światłodruk z Obrazu Signol’a, znajdującego się w Versailles) i jego herb; tablica; 58. Pisanka (jajko) z wyobrażeniem Zmartwychwstania Pańskiego, z Betlejem

Dział III, Numizmatyka:
59. Srebrny medal pamiątkowy IX roku pontyfikatu Piusa X, Wykonał artysta włoski Biancbi; 60. Takiż medal z brązu; 61. Srebrny znak pamiątkowy z Ziemi Świętej na wstążce o barwach papieskich, z Jerozolimy w 1914 r.; 62. Tablica, ilustrująca monety w Biblii wspomniane; 63. Sykl Symona Machabeusza, facsimile, z Palestyny; 64. Sykl hebrajski, naśladownictwo z cyny; Jerusalem; 65. Moneta fenicka miedziana z pismem fenickiem i typem palmy na rewersie, z Fenicyi (Akzib); 66. Pięć autentycznych monet rzymskich, znalezionych w Syryi: а) Dioclotianus, b) Constantinus (Magnus), moneta rudego koloru. c) Dwie: Constantinus (II, junior, syn Konstantyna Wielkiego). d) Constantius, syn Konstantyna W., moneta nieczytelna; 67. Dwie autentyczne monety rzymskie: a) Claudius, b) Constantinus (Magnus); 68. Moneta rzymska z typem świątyni na rewersie, z Fenicyi (Akzib); autentyk; 69. Monety tureckie z napisami o literach arabskich, będące dzisiaj w obiegu na Wschodzie: a) Srebrne: 3 pięcio-piastrówki, 1 dwu-piastrówka, 1 piastr. b) Niklowe: 1 pięcio-milliemówka, 2 dwu-milliemówki, 1 milliem. c) Miedziane: 1 beszlik, 2 pół-beszliki, 16 metalików. Monety powyższe przywiezione w 1914 r. Jeden beszlik; 70. Światłodruk, przedstawiający najdawniejszy wizerunek Pana Naszego Jezusa Chrystusa (z r. Ukrzyżowania?) według medalu, znalezionego na Campo dei Fiori w Rzymie; nakład wydawnictwa „Więcej światła" w Krakowie; 71. Wizerunki ŚŚ. Piotra i Pawia według medalu z III w., znalezionego w katakumbach Domitylli (przechowywanego w Watykanie); światłodruk

Dział IV, Egipt, Asyria, Syria, Fenicja:

72. Up the Nile; album, z Luksoru (Teby), ozdobna ilustrowana okładka; 73. Souvenir of Egypt, album z Luksoru, ozdobna okładka; 74. Dwa kamienie z pod sfinksa i piramid; 75. Kamień ze Starej Aleksandryi (Egipt); 76. Gałązki z liśćmi z drzewa Dziewicy z Matarijeh (Egipt), 1914 r.; 77. Statuetka z gliny, przywieziona z Karnaku, przedstawiająca egipskiego boga lota z głową małpy; fac-simile miniaturowe figury w Karnaku w świątyni Ramzesa III-go; 78. Bogini Izys, statuetka z gliny, z Egiptu; 79. Maleńka statuetka kota z glinki, z Egiptu; 80. Fotografia artystyczna za szkłem, rzekomo grających, kolosów Memnona w Egipcie; 81. Święte żuki (skarabeusze) egipskie; facsimilia z glinki przywiezione z Egiptu, 6 sztuk: jeden duży niebieski, 2 jasno-zielone średnie, 3 małe ciemnozielone; 82. Faraon 7 arak a, składający ofiarę bogowi Amon-Ra; barwna tablica; 83. Mumia, facsimile miniaturowe z gliny, z Egiptu; 84. Mumia, facsimile z gliny, z Egiptu; 85. Dwie maleńkie mumijki z fajansu z niebieską polewą z Kairu; 86. Z grobowca w Beni-Hassan; barwna tablica, przedstawiająca imigrantów azjatyckich; 87. Z grobowca w Karna (Teby egipskie); tablica barwna, przedstawiająca niewolników, wyrabiających cegłę; 88. Kapitele egipskie z Tell el-Amarna i z Karnaku; tablica barwna; 89. Facsimile papirusu z ilustracją i opisem sądu pośmiertnego nad duszą kapłana egipskiego; 90. Kopie z papirusów egipskich, znajdujących się w British Museum; ilustracje kolorowane; 3 tablice; 91. Naszyjnik wschodni ze szkła, z Kairu; 92. Dzban egipski, facsimile miniaturowe, z Egiptu; 93. Koran w czerwonej okładce z ładną tytułową kartą; z Kairu 1914 r.; 94. lespich turecki sznur z 35 paciorków wielkości wiśni, z pachnącego drewna sandałowego; z Konstantynopola z pod meczetu Aja-Sofija w 1914 r.; 96. Fragment kodeksu Hammurabiego, dotyczący małżeństwa u Hebrajczyków; pismo klinowe; tablica; 97. Damas-Damascus, 32 Yues, Ed. A. Guiragossian, Beyrouth; album z Damaszku; 98. Baalbek, 32 Vues, Ed. A. Guiragossian, Beyrouth; album z Damaszku; 99. Baalbek, 3 tablice z kolorowymi ilustracjami, Farbenphotograph, Aufnahne v. Hans Hildebrand; 100. Autentyczny starożytny fenicki flakon szklany do wonności, z Palestyny 1914 r.

Dział V, Ateny i Rzym:

101. Atenai, album z ilustracyami starożytnych i nowożytnych Aten; 102. Dwa kamienie, przywiezione z Aten, z miejsca Areopagu; 103. Marmur z Forum Romanum; 104. Cegła z Coloseum

Dział VI, Pismo Święte:

105. Miniaturowy rodał, zawierający pięcioksiąg Mojżeszowy po hebrajsku, przywieziony z Rzymu; sukienka różowa do rodału; 106. Alfabet hebrajski w kształcie zwoju na wałkach; wydawnictwo amerykańskie; 107. Elementarz hebrajski na tablicy; 108. Rozstanie się Lota z Abrahamem, kopia mozaiki w Rzymie w bazylice S-ta Maria Maggiore; 109. La vie de Jesus; 15 ilustracji z życia Pana Jezusa na tle przyrody Palestyny i Egiptu; w ilustracjach, nie pozbawionych artyzmu; 110. Codex Vaticanus (kopia fragmentu), oryginał w bibliotece Watykańskiej; 111. Codex Sinaiticus, (kopia fragmentu), oryginał w Cesarskiej bibliotece w Petersburgu; 112. Codex Alexandrinus, (kopia fragmentu), oryginał w bibliotece British Museum w Londynie; 113. Codex Ephraemi rescriptus (kopia fragmentu), oryginał  w Oksfordzie; 115. Codex Bezae (kopia fragmentu), oryginał w uniwersytecie w Cambridge; 116. Codex Claromontanus (kopia fragmentu), oryginał w bibliotece Narodowej w Paryżu; 117. Codex Yiennensis (Vindobonensis) Geneseos (kopia fragmentu), oryginał w Hofbibliotliek w Wiedniu; 118. Codex Babylonicus Petropolitanus (kopia fragmentu), oryginał w Cesarskiej bibliotece w Petersburgu; 119. Chisianus Codex, (kopia fragmentu), oryginał biblioteki w pałacu Chigi w Rzymie; 120. Manuskrypt Oksfordzki księgi Eklezjasty z tekstem hebrajskim (kopia fragmentu), oryginał w Oksfordzie; 121. Manuskrypt Koptyjski (kopia fragmentu) oryginał w bibliotece Bollandystów w Brukseli; 122. Codex Amiatinus (kopia fragmentu), oryginał we Florencji; 123. Obrazcy perewodow izdannych Bryt. i inostr. bibl. Obszczestwom,Objaśnienia po rosyjsku;

Dział VII: Biblioteka. Wydawnictwa luksusowe ilustrowane.

zakupy

z funduszu Małego Muzeum Biblijnego:

wyrób „Becalelu: Barwny obrazek wschodni; Wschodni obrazek barwny na płótnie; Talerz z brązu

dary

Darczyńcami muzeum byli przede wszyscy wykładowcy seminrium, zbiry swoje przekazał także ks. Aleksander Lipiński. Wśród ofiarodawców byli m.in.:

Abp Aleksander Kakowski (Palma, okaz róży jerychońskiej, Pięć monet rzymskich)
ks. Jerzy Feliks Kozłowski (Cierń, Sykl hebrajski, Mumia, facsimile z gliny)
ks. kan. Czesław Sokołowski (Facsimile:  potrójnego napisu na Krzyżu; tytułu Krzyża)
ks. prof. Leon Kalinowski (Światłodruk Dwie monety rzymskie)
ks. prefekt Piotr Nowakowski (Ścienna mapa Palestyny)
ks. prof.  Robert Wierzejski (Kolorowa mapa Palestyny z lotu ptaka; Kamień ze Starej Aleksandryi; mumijki z fajansu; Marmur z Forum Romanum, Cegła z Coloseum)
ks. Stanisław Kuczyński (Pisanka, statuetka kota z glinki)
ks. kan. Antoni Szlagowski (medal pamiątkowy)
ks. A. L. [Alekdander Lipiński?] (znak pamiątkowy z Ziemi Świętej)
ks. Mieczysław Krygier (Miniaturowy rodał)
o. Józef Sowiński (kopia mozajki w Rzymie)
ś. p. ks. Apolinary Kwieciński (Facsimile papirusu )
Stefan Welenc, alumn (rekonstrukcja świątyni Herodowej)
Józef Potocki, alumn (Monety tureckie)


Dary do działu VII:
inż. Pstrokoński; ks. kan.Antoni Ciepliński; ks. bp Kazimierz Ruszkiewicz; ks. kan. Henryk Fiatowski; Ks. Jan Podbielski;
biblioteka Metrop. Seminaryum Warszawskiego

Print Friendly, PDF & Email