Muzeum 9 Kazańskiego pułku dragonów Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Marii Nikołajewny

opis skrócony

Muzeum powstało w 1898 r. przy 9 Kazańskim pułku dragonów Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Marii Nikołajewny stacjonującym w Żytomiwrzu. W muzeum  zlokalizowanym w klubie oficerskim w koszarach pułku w Żytomierzu (może jeszcze, od 1898 r., w Taraszczy) gromadzono pamiątki pułkowe, w tym fotografie i dokumenty, umundurowanie, dzieła sztuki (między innymi obrazy, a także rzeźby). Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 9- го драгунскoго Казанскoго Её Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полкa

misja:

  Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

 

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum Muzeum 9 Kazańskiego pułku dragonów Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Marii Nikołajewny powstało w 1898 r. Pułk sformowany w 1701 r. Świętem jednostki był dzień 22 X. W Żytomierzu pułk stacjonował od 1901 r., zaś bezpośrednio wcześniej w Taraszczy, w gub. kijowskiej. Według informacji zawartej w historii pułku, autorstwa rotmistrza Szustowa, w 1898 r. jednostka otrzymała mundury i inne elementy umundurowania zmarłego 12 V 1898 r. (starego stylu) szefa pułku, arcyksięcia Leopolda Ludwika Habsburga, przekazane do rosyjskiego sztabu generalnego na prośbę delegacji pułkowej uczestniczącej w pogrzebie zmarłego arcyksięcia, przez jego brata, Rajnera Ferdynanda. Po uzyskaniu zgody cara, skrzynia z wymienionymi przedmiotami została przesłana do jednostki. Dla przechowywania i eksponowania pamiątek po byłym szefie sporządzono specjalną witrynę, którą ustawiono pod portretem Leopolda Ludwika w klubie oficerskim. Wydarzenie to było – naszym zdaniem – zaczątkiem funkcjonowania muzeum (zob. analogie z muzeum 65 Moskiewskiego pułku piechoty), choć faktyczna data jego otwarcia nie jest przy obecnym stanie wiedzy znana. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230).
Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198). Przypuszczamy, że do zbiorów placówki należał też album przechowywany obecnie w Żytomierskim Muzeum Krajoznawczym. typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Żytomierz od 1898 do 1918

Zbiory:

zbiory muzealne

Umieszczona w klubie oficerskim witryna, w której eksponowano mundury i inne elementy umundurowania zmarłego w 1898 r. szefa pułku, Leopolda Ludwika Habsburga; portret Leopolda Ludwika wiszący nad witryną. Nie są znane losy tych obiektów.

Album ze zdjęciami wydarzeń z życia pułku, obiektów związanych z jednostką, portretami oficerów itd., zestawiony przez sztabs-rotmistrza Boginskiego w 1914 r., znajdujący się obecnie w zbiorach Żytomierskiego Muzeum Krajoznawczego (sygn. КП 2205 ІІ Ф 13164). Analiza umieszczonych tam zdjęć wskazuje, że w muzeum znajdowały się także olejne portrety Piotra I, Katarzyny II, innych osobistości, graficzne wyobrażenia uniformów pułku, fotografie, niezidentyfikowanej tematu rzeźbiarskie wyobrażenie ustawione na konsoli.

dary

Rajner Ferdynand Habsburg – mundury i inne elementy umundurowania zmarłego szefa pułku (brata ofiarodawcy), Leopolda Ludwika, 1898 r.

Print Friendly, PDF & Email