Muzeum 179 Ust-Dwinskiego pułku piechoty

opis skrócony

Muzeum powstało w 1901 r. przy 179 Ust-Dwinskim pułku piechoty stacjonującym w Poniewieży. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 179- го пехотнoго Усть-Двинскoго полкa

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 179 Ust-Dwinskiego pułku piechoty zostało utworzone w 1901 r. Decyzja o założeniu muzeum zapadła podczas ogólnego zebrania oficerów jednostki 31 X 1901 r. Wówczas też został przez jej dowódcę przedstawiony program działania placówki. Muzeum według niego miało się składać z 8 oddziałów. Na współpracę z placówką, podczas zebrania założycielskiego, zdecydowało się 20 oficerów, spośród nich, miłośnicy fotografii, którzy mieli odpowiadać za przygotowanie dwóch pierwszych oddziałów. Stanowisko kustosza muzeum miał sprawować jeden z oficerów. Utrzymywane miało być ono ze środków klubu oficerskiego, biblioteki i funduszy gospodarczych jednostki.
Trudno ustalić, czy zrealizowano projekt powołania do życia placówki. Na temat jego działalności wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśród jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja związana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198).typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Poniewież od 1901 do 1918

Zbiory:

zbiory muzealne

Według relacji opublikowanej w „Razwiedcziku”, podczas zebrania założycielskiego muzeum, które odbyło się 31 X 1901 r., zapadła decyzja, że składać się ono miało z 8 oddziałów: 1) album fotografii wszystkich oficerów i urzędników posiadających rangi, służących w pułku; 2) zbiór fotografii z życia pułku; 3) mapy naścienne dużych rozmiarów z naniesionym przebiegiem manewrów pułku, tablice z opisem manewrów; 4) alfabetyczny spis wszystkich i posiadających rangi urzędników służących w pułku, z oznaczonym czasem służby; 5) zbiór rozkazów okręgu, korpusu i dywizji, w których wspomniana była działalność jednostki; 6) spis oficerów, którzy otrzymali nagrody za strzelanie; 7) księga do wpisywania gości pułku: oficerów wyższych stopni, osób wysoko postawionych, a także ludzi znanych ze środowiska literatów i naukowców; 8) zbiór informacji o wybitnych dokonaniach oficerów pułku.

Print Friendly, PDF & Email