Muzeum 4 batalionu kolejowego

opis skrócony

Muzeum powstało przed 1914 r. przy  4 Batalionie kolejowym stacjonującym w Obozie Hurki Jabłonnie. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 4- го Жeлeзнoдopoжнoго бaтaлиoнa

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 4 batalionu kolejowego powstało przed 1914 r. Batalion sformowany został 6 VIII 1877 r. świętem jednostki był dzień 24 IV. W V 1897 r. batalion przeniesiony został do Jabłonny. Stacjonował tam aż do VIII 1915 r., kiedy to ewakuował się do Baranowicz. Na temat działalności muzeum wiadomo niewiele. Jedyna, pozbawiona jakichkolwiek szczegółów wzmianka o muzeum, dowodząca wyłącznie jego istnienia, dotyczy VI 1911 r., kiedy to pokazano placówkę odwiedzającemu batalion kapitanowi francuskiej armii, Georges’owi Verlaine (informacja podana została w monografii batalionu A. Iwickiego). Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśród jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja związana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198).typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Jabłonna od 1900 do 1918
Print Friendly, PDF & Email