Muzeum 6 Kljastyńskiego pułku huzarów gen. Kulniewa - Jego książęcej Wysokości Wielkiego ks. hesseńskiego Ernesta Ludwika

opis skrócony

Muzeum powstało przed 1914 r. przy 6 Kljastyńskm pułku huzarów gen. Kulniewa - Jego książęcej Wysokości Wielkiego ks. hesseńskiego Ernesta Ludwika stacjonującym w Pułtusku. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 6-ого гусарского Клястицкого Генерала Кульнева, ныне Его Королевского Высочества Великого Герцога Гессенского Эрнста-Людвига полка

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 6 Kljastyńskiego pułku huzarów gen. Kulniewa - Jego książęcej Wysokości wlk ks. hesseńskiego Ernesta Ludwika powstało przed 1914 r. Na temat jego działalności wiadmo niewiele. Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśrod jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja ziązana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198).
 typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Pułtusk od 1900 do 1918

uwagi:

czasowo Kulniewski sztab niedaleko Mławy

Print Friendly, PDF & Email