Muzeum 7 Rewelskiego pułku piechoty gen. Tuczkowa IV

opis skrócony

Muzeum powstało przed 1914 r. przy 7-go Rewelskiego pułku piechoty generała Tuczkowa IV stacjonującym w Pułtusku. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 7-го пехотнoго Ревельскoго Генерала Тучкова 4-го полкa

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 7-go Rewelskiego pułku piechoty generała Tuczkowa IV powstało przed 1914 r. Na temat jego działalności wiadmo niewiele. Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśrod jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja ziązana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku.
 typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Pułtusk od 1900 do 1914
Print Friendly, PDF & Email