Muzeum 12 Achtyrskiego pułku huzarów gen. Denisa Dawidowa - Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Olgi Aleksandrowny

opis skrócony

Muzeum powstało przed 1914 r. przy 12 Achtyrskim pułku huzarów gen. Denisa Dawidowa - Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Olgi Aleksandrowny stacjonującym w Międzybóży. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 12-ого гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, ныне Е. И. В. Великой Княгини Ольги Александровны полка

misja:

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 12 Achtyrskiego pułku huzarów gen. Denisa Dawidowa - Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej ks. Olgi Aleksandrowny  powstało przed 1914 r. Na temat jego działalności wiadmo niewiele. Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśrod jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja ziązana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198).
 typ:
Muzeum państwowe wojsko


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Międzybóż od 1900 do 1918
Print Friendly, PDF & Email