Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów

opis skrócony

Muzeum powstało w VI 1911 r. przy 4-go charkowskim pułku ułanów stacjonującym w Białymstoku. W muzeum gromadzono pamiątki pułkowe, w tym fotografie i dokumenty, uzbrojenie, dzieła sztuki. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.zmiany w nazwach:
Музей 4-го уланского Xapковского полка

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów powstało w VI 1911 r. z inicjatywy dowódcy pułku Wiktora Platonowicza von Kruga. Mieściło się w w kasynie oficerskim (stan na 1912 r.). Poczatkowo nie posiadało opracowanych zasad funkcjonowania („пpaвилa музея”), jednak już w 1912 r. istniał rękopiśmienny inwentarz obiektów napływających do placówki. Aranżacja ekspozycji nie jest znana. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych.typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Białystok od 1911 do 1915

uwagi:

Koszary pułku ul. Kawaleryjska 70, (potem Koszary im. Marszałka Piłsudskiego 10 Pułku Ułanów Litewskich).


Pracownicy:

Wiktor Platonowicz Krug (von)
Okres pracy pracownika od 1911
Okres pracy pracownika do 1912

Ja. S. Bogdanowicz
Okres pracy pracownika od 1911
Okres pracy pracownika do 1912
Dokładna data współpracy nie jest znana.


Zbiory:

zbiory muzealne

Ze względu na brak danych trudno określić strategię gromadzenia zbiorów muzealnych, jednak informacje pośrednie świadczą, że pochodziły one z zasobów pułku i darów jego kadry, a także osób z zewnątrz, w tym reprezentantów rodziny carskiej: Mikołaja i Piotra, synów Mikołaja II. Opis zbiorów muzeum jest możliwy dzięki publikacji z 1912 r. Kolekcja została przedstawiona w przybliżeniu wg schematu opracowanego przez B. Adamowicza, z wyodrębnieniem 11 kategorii przedmiotów. W opisie muzealia umieszczono pod 97 numerami katalogowymi. Grupa obiektów (w tym portrety, zdjęcia, dokumenty) bez numeracji.

Na kolekcję składały się: I oddział: drzewce sztandaru pułkowego złamane podczas wojny tureckiej  1877/8 r. oraz 3 dokumenty (2 Mikołaja I i 1 Aleksandra II) związane z wynagradzaniem pułku za zasługi bojowe; II oddział: brak obiektów; III oddział: 10 medali i 2 krzyże przyznane za zasługi bojowe; IV oddział: uzbrojenie i wyposażenie (14 obiektów pod 13 numerami), w tym: muszkiet, piki, szable, mundur dragoński czasów Aleksandra III, orzeł ze sztandaru francuskiego zdobyty nad Berezyną, 2 pistolety francuskie z tego czasu, oznaka chińska, zdobyta w starciu i podarowana płk. von Krugowi, który przekazał ją do muzeum; V oddział:  1 obiekt: czerwona chusta podarowana przez kobiety ze zdobytego miasta Kiustendił (Bułgaria); VI oddział: brak obiektów: VII oddział: malarstwo, grafika, fotografie, pocztówki(13 obiektów umieszczonych pod numerami (w tym nr 613: 2 albumy z fotografiami z czasów wojny tureckiej 1877/8) i zespół nienumerowany); VIII oddział: 14 katalogowych numerów książek oraz planów 4 bitew sporządzonych przez oficerów pułku; IX oddział: dokumenty o służbie, formularze itp., w tym 4 opatrzone numerami katalogowymi; X oddział: 4 ikony oraz naszyjna ikonka składana, którą miał na sobie kornet Łysenko w momencie wzięcia do niewoli Tadeusza Kościuszki (nr 645); XI oddział: brak obiektów. 

Najcenniejszym obiektem w muzeum była naszyjna ikonka składana, którą miał na sobie kornet Łysenko w momencie wzięcia do niewoli Tadeusza Kościuszki.

dary

Mikołaj i Piotr, synowie cara Mikołaja II - portret

Dowódca pułku von Krug – chińska odznaka wojskowa

Ewgenij Aleksandrowicz Albowskij (potomek odbiorcy) – uniwersał z 17 III 1690 r. wystawiony dla setnika pułku Fiodora Grigoriewa.

Białystok – ikona przekazana z okazji jubileuszu pułku

Charków – ikona przekazana z okazji jubileuszu pułku

Kiustendił – ikona św. Mikołaja podarowana pułkowi z okazji oswobodzenia miasta z niewoli tureckiiej

Print Friendly, PDF & Email