Muzeum 9 Bużskiego pułku ułanów Jego Królewskiej Wysokości arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda

opis skrócony

Muzeum powstało przed 1914 r. przy 9 Bużskim pułku ułanów Jego Królewskiej Wysokości arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda stacjonującym w Białej Cerkwii. W muzeum gromadzono najprawdopodobniej pamiątki historyczne, broń, dokumenty związane z dziejami pułku. Muzeum przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii.


Kalendarium:

1900: - utworzenie muzeum, data umowna

1918: - rozwiązanie muzeum


zmiany w nazwach:
Музей 9-ого уланского Бугского Е. К. В. Эрц-Герцога Австрийского Франца-Фердинанда полка

misja:

Budowanie i kultywowanie tradycji pułku i armii.

zakres terytorialny:
jednostka wojskowa i ewentualnie obszar jej funkcjonowania

opis instytucji:

Muzeum 9 Bużskiego pułku ułanów Jego Królewskiej Wysokości arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda powstało przed 1914 r. Na temat jego działalności wiadmo niewiele. Najprawdopodobniej, podobnie jak inne carskie muzea wojskowe miało ono siedzibę w klubie oficerskim pułku (kasynie), a wśród jego zbiorów dominowały pamiątki historyczne, broń, dokumentacja związana z dziejami pułku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w trakcie I wojny światowej muzeum dzieliło losy pułku. Formalnie przestało istnieć w 1918 r. wraz z likwidacją muzeów pułkowych carskiej armii (Александрова Н.В., Российские военные музеи, s. 76–80; Спиридонова Т.П., Музеи войсковых частей, s. 230). Nie jest jasne dokąd trafiły gromadzone obiekty - mogły stać się depozytem w Artyleryjskim Historycznym Muzeum w Petersburgu lub trafić do innego muzeum, podobnie jak inne zbiory muzealne carskich muzeów wojskowych. Potwierdzone są również wypadki rozgrabiania pułkowych starożytności, nawet przez żołnierzy jednostek (Бaженов C. B., Пepeнeceниe коллекции войсковых музеев, s. 198).
 typ:
Muzeum państwowe wojsko
rodzaje pamięci:
narodowa rosyjska
obszary pamięci:
obszar historyczny pamiątki/relikwie


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Biała Cerkiew od 1900 do 1918

uwagi:

ok. 1900: Biała Cerkiew, gub. kijowska, Cesarstwo Rosyjskie; obecnie Ukraina

Print Friendly, PDF & Email