Muzeum Przyrodnicze

opis skrócony

Muzeum utworzone zostało w 1916 r. w ramach prowadzonych badań naukowych nad Puszczą Białowieską przez niemieckich przyrodników. Placówka do 1918 r. pozostawała w organizacji. Zbiory gromadzono w pomieszczeniach dawnego Pałacu Carskiego na piętrze. Do najciekawszych zbiorów zgromadzonych w l. 1916-1918  należała kolekcja skórek ptasich oraz wycinków drzew, które pozyskiwane były przy okazji pozyskiwania surowca z Puszczy Białowieskiej. W 1918 r. najcenniejsze eksponaty zostały wywiezione do Niemiec, resztę kolekcji pozostawiono bez opieki w pałacu. W 1920 r. pozostałości muzeum rozstały częściowo rozgrabione, nieliczne zachowane okazy wcielono do Muzeum Przyrodniczego, tworzonego przez polski Zarząd Puszczy Białowieskiej.


Kalendarium:

1913: - działalność rosyjskiego Muzeum Puszczy Białowieskiej

1915: - przejęcie pałacu przez wojska niemieckie

1916: - założenie Muzeum Przyrodniczego w Pałacu

1918: - ewakuacja większości zbiorów przyrodniczych

1919: - przejęcie pałacu przez władzę polską


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie okazów fauny i flory Puszczy Białowieskiej.

zakres terytorialny:
Puszcza Białowieska

opis instytucji:

W 1915 r., w związku z przesuwającym się frontem, wojska rosyjskie ewakuowały najcenniejsze wyposażenie Pałacu carskiego i części zbiorów Muzeum Puszczy Białowieskiej. W drugiej połowie sierpnia 1915 r. miasto i założenie pałacowe zostało zajęte przez wojska niemieckie. Wojskowy zarząd nad Puszczą Białowieską objął major dr Georg Escherich. Muzeum Przyrodnicze umieszczono w zachodnim skrzydle Pałacu Carskiego, składały się na nie zbiory botaniczne, zoologiczne i geologiczne, kolekcje wyrzynków drzew. Podstawą dla zbiorów mogły być eksponaty pozostawione przez wojsko rosyjskie, jednak większość stanowiły okazy przekazane przez niemieckich przyrodników, badających Puszczę Białowieską w czasie urlopów wojskowych. Kierowane przez Richarda Stechowa, a następnie Georga Eschericha badania przyrodnicze obejmowały: badania geologiczne i meteorologiczne; studia flory i fauny; tworzenie zbiorów geologicznych, zoologicznych i botanicznych; spostrzeżenia biologiczne wszelkiego rodzaju; dokumentacja fotograficzna ciekawszych okazów przyrodniczych.

W muzeum zgromadzono „pokaźne zbiory botaniczne, zoologiczne i geologiczne”, a szczególnie wartościowa była kolekcja skórek ptasich i wyrzynków dębów puszczańskich (Bajko 2017: 90). W 1918 r. najważniejsze okazy muzealne zostały wywiezione w związku z cofającym się frontem. W 1919 r. w muzeum znajdowały się m.in. okazy fauny i flory. Część pozostawionych eksponatów została rozgrabiona w 1920 r. W 1921 r. w przystąpiono do organizacji polskiego Muzeum Przyrodniczego, uzupełniając pozostawione zbiory o okazy fauny i flory. Sprawą organizacji muzeum zajął się naczelnik Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Białowieży Jan Szreders. Od 1924 r. muzeum kierował Józef Paczowski, wcześniejszy dyrektor muzeum przyrodniczego w Chersoniu.rodzaje pamięci:
lokalna pod względem przyrodniczym
obszary pamięci:
obszar naturalny okazy zoologiczne (preparaty, szkielety, fragmenty)


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Białowieża od 1915 do 1918

uwagi:

1916: Pałac Carski Białowieża, zachodnie skrzydło


Pracownicy:

Georg Escherich
Okres pracy pracownika od 1915
Okres pracy pracownika do 1918

Print Friendly, PDF & Email