Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy

opis skrócony

Zbiory Magistratu Stołecznego m. Warszawy obejmowały przedmioty reprezentacyjne i użytkowe oraz  obiekty dekoracyjne, związane z pracą urzędu (pieczęcie, archiwalia, klucze miejskie), a także  portrety postaci zasłużonych dla miasta i kraju. Prawdopodobnie część zbiorów uległa zniszczeniu w czasie pożaru ratusza (1863). W 1915 roku najważniejsze obiekt ze zbiorów miejskich, w tym stemple pieczęci magistratu zostały wywiezione przez Rosjan.


Kalendarium:

1817: - zakup Pałacu Jabłonowskich przez magistrat m. Warszawy

1863: - pożar Ratusza miejskiego w czasie powstania Styczniowego

1864: - do 1869 przebudowa i rozbudowa ratusza wg proj. Rafała Krajewskiego

1915: - wywóz najcenniejszych zbiorów

1944: - zniszczenie budynku


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie dzieł artystycznych i obiektów o charakterze patriotycznym, pamiątki i dokumentacja związana z historią Warszawy i jej władz miejskich.

zakres terytorialny:
Warszawa

opis instytucji:

W 1817 roku władze miejskie Warszawy zakupiły d. Pałac Jabłonowskich na funkcję nowego ratusza miejskiego. Po jego dostosowaniu przeniesione zostały do gmachu wszystkie urzędy, a prawdopodobnie również archiwalia i zabytki historyczne związane z przeszłością miasta. Zbiory Magistratu nie były tworzone z myślą o powstaniu kolekcji muzealnej, stanowiły pozostałości po wcześniejszych przedmiotach reprezentacyjnych i użytkowych oraz  obiektach dekoracyjnych, związanych z pracą urzędu (pieczęcie, archiwalia, klucze miejskie). Ważnym elementem zbioru były portrety postaci zasłużonych dla miasta i kraju. Większość z nich powstała w XIX wieku, prawdopodobnie po przeniesieniu do nowej siedziby i po pożarze ratusza (1863), w związku z koniecznością nadania mu reprezentacyjnej oprawy artystycznej.
Zbiory wypożyczane były na wystawy historyczne, m.in. „Stara Warszawa” (1911) i Wystawa pamiątek po Starym Ratuszu i Radzie Miejskiej (1916). W 1915 roku najważniejsze obiekt ze zbiorów miejskich, w tym stemple pieczęci magistratu zostały wywiezione przez Rosjan.

 typ:
zbiory muzealne przy instytucjach urzędy państwowe, samorządowe


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1817 do 1915

uwagi:

Ratusz miejski, d. Pałac Jabłonowskich, ul. Senatorska 14/16


Zbiory:

zbiory muzealne

przed 1916: galeria portretów królów polskich, marszałków, prezydentów m. Warszawy, sławnych postaci, m.in. książąt Mazowieckich Janusza, Stanisława i Anny (z XVI w.), marszałków koronnych: Franc. Bielińskiego, Jacka Małachowskiego, Mich. Mniszcha, Stan. Potockiego, Kazimierza Sapiehy, prezydentów: Jana Dekerta, Karola Woydy, Ignacego Zakrzewskiego, ks. Adama Czartoryskiego, ks. Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, ks. Józefa Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Wincentego Sobieskiego (pędzla Fr. Lampiego), Aleksandra Wielkopolskiego, Anny Jagiellonki, Dekerta, Franciszka Bielińskiego, Zofii Zamoyskiej, Stanisława Staszica, ks. Baudouina, ks. Jana Tadeusza Lubomirskiego, Bolesława Prusa, Leopolda Meyeta; zabytki związane z historią miasta (2 srebrne klucze Warszawy z napisem „C.N.W> 1764”, dzwonek bronzowy pozłacany, przez prezydentów używany, z napisem „Stanislaus Baryczka Proconsul 1628”, z herbami miasta i Baryczków, laska szylkretowa Karolowi Woydze 10 września 1818 r. ofiarowana przez J.U. Niemcewicza; cześć mieczów katowskich, modele różnych miar)

Print Friendly, PDF & Email