Zbiory Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

opis skrócony

Zbiory Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego tworzone były od 1872 r. w ramach działalności założonego w 1871 r. Towarzystwa. Obejmowały one okazy farmakognostyczne, mineralogiczne, przyrodnicze, fizyczne i chemiczne. Najprawdopodobniej większość zbiorów została zniszczona w czasie II wojny światowej.


Kalendarium:

1871-03-31: - zatwierdzenie statutu Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

1872-04-22: - rozpoczęcie działalności Towarzystwa

1881: - apel o gromadzenie zabytków aptekarstwa

1899: - przeniesienie siedziby do budynku przy ul. Długiej 16

1933: - nadbudowa siedziby Towarzystwa; przekazanie części kolekcji Muzeum Przemysłu i Techniki


zmiany w nazwach:
Muzeum Farmacji; Muzeum zabytków aptekarskich; muzeum chemiczno-farmaceutyczne;

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1871 r., po wieloletnich staraniach środowiska farmaceutycznego zatwierdzony został statut Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które zaczęło działać w 1872 r.  W tym czasie rozpoczęto tworzenie zbiorów farmakologicznych, mineralnych, zielników botanicznych, zbiorów preparatów anatomicznych.  Działalność Towarzystwa koncentrowała się na podnoszeniu wiedzy i jakości edukacji, publikacji wydawnictw naukowych. Zbiory pozyskiwane były dzięki darom lub zakupom. W 1881 r. Ernest Świeżawski i Kazimierz Wenda w recenzji omawiającej zabytki aptekarstwa na Wystawie Dzieł Sztuki stosowanej do przemysłu zwrócili się z apelem o gromadzenie okazów do dziejów aptekarstwa na potrzeby badań naukowych oraz przyszłego Muzeum farmacji, jednak nie została ona wówczas podjęta. Pierwsze okazy trafiły do zbiorów w 1888 r. W 1899 r. Towarzystwo przeniosło się do budynku przy ul. Długiej 16, który wkrótce został zakupiony na własność. W 1901 r. Marian Stępowski powrócił do koncepcji tworzenia zbiorów aptecznych, które w jego ocenie powinny byc tworzone przy Muzeum Rolnictwa i Przemysłu. Systematycznie powiększano zbiory muzealne, kustoszem kolekcji był Walenty Łękawski (do 1899). W 1912 r. odbył się Pierwszy Zjazd Aptekarzy Królestwa Polskiego, wówczas podjęto uchwałę o gromadzeniu zbiorów muzealnych, które rosły od 1913 r. Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój zbiorów Towarzystwa. Do idei powrócono w 1920 r., a następnie w 1922 r. W 1933 r. część kolekcji Towarzystwa została przekazana do zbiorów Muzeum Przemysłu i Techniki. Jednocześnie Towarzystwo pozyskiwało nowe okazy, otwarcie Muzeum farmaceutycznego w Warszawie miało nastąpić w 1939 r. Większość zbiorów została zniszczona w czasie II wojny światowej.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach instytucje naukowe, kulturalne, społeczne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1872 do 1899

uwagi:

1871: ul. Krakowskie Przedmieście 63
 


Pracownicy:

Walenty Łękawski
Okres pracy pracownika od 1872
Okres pracy pracownika do 1899

Ferdynand Karo
Okres pracy pracownika od 1914
Okres pracy pracownika do 1918
data umowna


Zbiory:

zbiory muzealne

1872: gabinet farmakognostyczny (okazy m.in. Feliksa Szteynera, prof. Menthiena, Fr. Fijałkowskiego, E. Wernera, J. Ferreina z Moskwy, A. Bukowskiego, A. Freyera, F. Więckowskiego); gabinet mineralogiczny (okazy Sangera, K. Lilpopa, L. Tocka z Łomży, Sznierszteina z Lublina); gabinet fizyczny (okazy Karpińskiego, Fijałkowskiego, Cejzika)
1874: zakupy: kolekcja form krystalograficznych ze szkła czeskiego, wszystkie pierwiastki chemiczne, formy krystalograficzne drogocennych kamieni, aparaty i utensylia (z wystawy wszechświata w Wiedniu); dary: kolekcja flory krajowej (p. Karo); zbiór mineralogiczny (p. Gaugera)
1881: projekt zakupu kolekcji kory chinowej, muszli i jaj ptasich Grzegorza Gaugera

1888: Dispensatorium Pharmaceuticum Yienense z r.1729 (Wenda Romuald z Częstochowy); okazy Oenista germanica ianstriaca (Mieczysław Koeltz ze Szczekocin); piryt żelazny drobnokrystaliczny (August Gustaw Galie); broszur w języku rosyjskim 38,polskim 2, angielskim 1 (Wenda Kazimierz);Meteorologia Curiosa z roku1669; Introductiones Alberti Magni; Praelectiones Academicae Gregorii Wolffgang z r.1754; Novae Coelestium Orbitumtheoriae N. Copernici, z 16o8 r. (Rajkowski z Kazimierza nad Wisłą); 8 sztuk zasuszonych roślin z familij Frimulaceaei Compositae (Łękawski Walenty); łupek szyfrowy z odciskami lepidodendronu oraz kawałek rudy z kryształami siarku rtęci antymonu z doliny Domu (Prof. Menthien)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1899 do 1939

uwagi:

1899: ul. Długa 16


Pracownicy:

Walenty Łękawski
Okres pracy pracownika od 1872
Okres pracy pracownika do 1899

Ferdynand Karo
Okres pracy pracownika od 1914
Okres pracy pracownika do 1918
data umowna


Zbiory:

zbiory muzealne

1872: gabinet farmakognostyczny (okazy m.in. Feliksa Szteynera, prof. Menthiena, Fr. Fijałkowskiego, E. Wernera, J. Ferreina z Moskwy, A. Bukowskiego, A. Freyera, F. Więckowskiego); gabinet mineralogiczny (okazy Sangera, K. Lilpopa, L. Tocka z Łomży, Sznierszteina z Lublina); gabinet fizyczny (okazy Karpińskiego, Fijałkowskiego, Cejzika)
1874: zakupy: kolekcja form krystalograficznych ze szkła czeskiego, wszystkie pierwiastki chemiczne, formy krystalograficzne drogocennych kamieni, aparaty i utensylia (z wystawy wszechświata w Wiedniu); dary: kolekcja flory krajowej (p. Karo); zbiór mineralogiczny (p. Gaugera)
1881: projekt zakupu kolekcji kory chinowej, muszli i jaj ptasich Grzegorza Gaugera

1888: Dispensatorium Pharmaceuticum Yienense z r.1729 (Wenda Romuald z Częstochowy); okazy Oenista germanica ianstriaca (Mieczysław Koeltz ze Szczekocin); piryt żelazny drobnokrystaliczny (August Gustaw Galie); broszur w języku rosyjskim 38,polskim 2, angielskim 1 (Wenda Kazimierz);Meteorologia Curiosa z roku1669; Introductiones Alberti Magni; Praelectiones Academicae Gregorii Wolffgang z r.1754; Novae Coelestium Orbitumtheoriae N. Copernici, z 16o8 r. (Rajkowski z Kazimierza nad Wisłą); 8 sztuk zasuszonych roślin z familij Frimulaceaei Compositae (Łękawski Walenty); łupek szyfrowy z odciskami lepidodendronu oraz kawałek rudy z kryształami siarku rtęci antymonu z doliny Domu (Prof. Menthien)

Print Friendly, PDF & Email