Banzemer J., Jaki jest cel założenia Muzeum Przemysłowo rolniczego w Warszawie, “Tygodnik Illustrowany” 1876, nr 9 s. 136-137
Banzemer J., Wystawa przemysłowa w pałacu Brühlowskim, „Tygodnik Illustrowany” 1881, nr 280, s. 299-302
Bąkowski K., Zamek krakowski: przewodnik do zwiedzania z dodatkiem wspomnień historycznych z planami i ilustracjami, Kraków 1905
Benis A., Muzeum Przemysłowe w Krakowie, Kraków 1905
Bieńkowski A., Muzeum Dzieduszyńskich we Lwowie i jego twórca, „Tygodnik Illustrowany” 1900, nr 12, s. 230-234
Blank A., Spis obrazów znajdujących się w Galeryi i Pokojach Pałacu Willanowskiego… własność hr. Aleksandra Potockiego, Warszawa 1834
Blank A., Katalog galeryi obrazów sławnych mistrzów z różnych szkół zebranych przez śp. Michała Radziwiłła wojewodę wileńskiego, teraz Królikarni pod Warszawą wystawionych, ułożony i spisany w 1835 roku przez Antoniego Blanka Profesora malarstwa b. Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 1835
Broniewski K., Zbiory rysunkowe Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych w warszawie. Zbiór  rysunków i akwarel Jana Blocha, „Sztuka” 1904, nr 2, s.57-72; nr 4 s. 203-205
Chwalewnik E., Zbiory polskie. Archiwa biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek z przeszłości w ojczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. I-II, Warszawa-Kraków 1926-1927
Chodynicki K., Poglądy na zadania historii w Polsce w epoce Stanisława Augusta, Warszawa 1915
Czajewski W., Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, Wilanów, Czerniaków, Morysin, Gucin, Natolin wraz ze szczegółowym spisem 1000 obrazów z Galeryi Willanowskiej, Warszawa 1893 
Danielewicz M., Filiciak M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010
Dębnicki L, Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. I-IV, Kraków 1887-1888
Dzieduszycki W., Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1895
Gadon L., Z życia Polaków we Francyi. Rzut okiem na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1832-1882, Paryż 1883
Gumowski M., Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, Kraków 1924
Ilustrowany katalog obrazów i rzeźb w. XIX i XX Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1930
Kalinka W., Zbiory starożytności polskich w Paryżu, „Przegląd Poznański” 1852, nr 5, s. 3-37
Katalog wystawy pamiątkowej księcia Józefa Poniatowskiego w setną rocznicę zgonu […] w Pałacu Sztuk Pięknych, Kraków 1913
Kopera F., Dzieje skarbca koronnego czyli insygniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków 1904 
Kopera F., Sprawozdanie o stanie Muzeum Narodowego w Rapperswilu na podstawie badań na miejscu w sierpniu 1911 roku dokonanych z polecenia Rady Miasta Krakowa, Kraków 1911
Lanckoroński K., Galerya miejska we Lwowie (ankieta), „Lamus” 1909, z. 2, s. 225-229
Lorentowicz J., Muzeum czy skarbnica pamiątek, „Tygodnik Illustrowany” 1911, nr 37, s. 724
Mniszech M., Myśli względem założenia Musaeum Polonicum, [w]: Suchodolski B., Nauka polska w okresie oświecenia, Warszawa 1953, s. 317-333
Muzeum Narodowe w Rapperswillu, Kraków 1906
Mycielski J., Galeria obrazów przy Muzeum Ks. Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1893
Nieczuja-Ziemięcki T., Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1878
Nieczuja-Ziemięcki T., Wystawa historyczna wiedeńska w zestawieniu z wystawą zabytków z czasów Jana III i jego wieku w Krakowie, Kraków 1884
Pagaczewski J., Muzeum Narodowe w dwudziestą rocznicę otwarcia, Kraków 1904
Pawlikowski M., Muzeum książąt Lubomirskich we Lwowie, „Tygodnik Illustrowany” 1921, nr 52, s. 826-828
Przewodnik po muzeum Dzieduszyckich, Lwów 1907
Przewodnik po Muzeum im. Hr. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908
Przewodnik po Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1912
Siemieński L., Wystawa starożytności w Krakowie, „Czas” 1858, nr 208, s. 1-2
Skimborowicz H., Gerson W., Wilanów. Album. Zbiór widoków I pamiątek oraz kopie z obrazów Galeryi Wilanowskiej…, Warszawa 1877
Sokołowski M., Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, Lwów 1892
Sprawa raperswilska, Kraków 1911
Szukiewicz M., Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1909
Treter M., Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Kijów: Nakł. Red. „Muzeum Polskiego”


Print Friendly, PDF & Email