Michał F. WOŹNIAK | Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia

22.10.2020 | Aleksander Przezdziecki, Edward Rastawiecki, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia po koniec wieku XVII. Monuments du Moyen-Âge et de la Renaissance, dans l’ancienne Pologne depuis les temps les plus reculés jusqu’a la fin du XVII. siecle, seria I, Warszawa-Paryż 1853-1855; seria II, Warszawa 1855-1858; seria III, Warszawa 1860-1869 Wzory… stanowią jedno z…

Katarzyna CZEPIEL | VI-a Wystawa Doroczna: Salon 1909-1910: Warszawa

20.09.2020 | Doroczna wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych organizowana była od sześciu lat i obejmować miała całość zjawisk artystycznych powstających w tamtym czasie. Jak podawał “Kurjer Warszawaski”, wystawę w dwa pierwsze dni jej trwania odwiedziło około 4000 osób.  Sala wystawowa zaprojektowana została przez jednego z członków jury architekta Henryka Stifelmana. Obniżenie sufitu oraz wprowadzenie szeregu…

Ewelina BEDNARZ | Eskpozycje sprzętów i przemysłu liturgicznego

09.07.2020 | Muzealnicy, konserwatorzy, artyści oraz różni działacze za sprawą muzeów i wystaw  czasowych starali się przekazać społeczeństwu swoją wiedzę, opowiedzieć historię regionu, rozkrzewiać patriotyzm, uratować przed zniszczeniem często zapomniane dziedzictwo, a także zwrócić uwagę na to, co tworzone jest współcześnie. Do 1918 roku pośród licznie organizowanych wystaw sztuki, rolniczych i edukacyjnych, najprawdopodobniej były tylko…

Tomasz de ROSSET | Sekcja Polska Muzeum Międzynarodowego w Brukseli

16.05.2020 | „…Na różnych polach pracy łączą się ze sobą mieszkańcy naszego globu dla wspólnych celów cywilizacyjnych. Powstają wszechświatowe stowarzyszenia i instytucie, które skupiają się, wiążą w jeden potężny łańcuch duchowy. Widomą formą tego ruchu zrzeszeniowego stają się peryodyczne międzynarodowe Zjazdy, roztrząsające najwyższe wspólne zagadnienia, skierowujące do jednego łożyska myśl ludzką. Jeden z takich kongresów…

Małgorzata BAKA | Co mówią statystyki social mediów? (podsumowanie 2019 r.)

2020-03-16| W ramach projektu  Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej staramy się zgłębić  problem zastosowania narzędzi cyfrowych do badań muzeologicznych. Statystyki oferowane przez różne media społecznościowe dają pogląd odnośnie grup odbiorców i zainteresowania treścią zamieszczaną na fanpage’ach, czy też o ruchu sieciowym na stronie www. Ale czy tylko?…

Michał F. WOŹNIAK | Muzea i pomniki. O trzech pomnikach w byłej dzielnicy pruskiej i o ich związkach z muzeami

24.10.2019 | Muzea są – o czym miałem już okazję kilkakrotnie się wypowiadać – są także miejscami pamięci. Oczywiście, dzieje się tak często w sposób niejako naturalny, jeśli muzeum utworzone zostało w budynku (w miejscu) o szczególnym historycznym i społecznym znaczeniu, nacechowane emocją i pamięcią o przeszłych wydarzeniach i ich skutkach, o osobach biorących w…

Aldona TOŁYSZ | Wystawy sztuki w Elblągu

30.09.2019 | Wystawy sztuki w Elblągu miały długą tradycję. W 1834 roku z inicjatywy Elbląskiego Związku Rzemiosł (Elbinger Gewerbe-Verein)została zorganizowana pierwsza Wystawa Sztuki i Rzemiosła. Zaprezentowano na niej liczne dzieła sztuki, obrazy, przykłady rzemiosła artystycznego, produktów rzemieślniczych. Kolejną zorganizowano trzy lata później. Wypożyczono wówczas obrazy ze Związku Rzemiosł w Królewcu, zaprezentowano także liczne przedmioty rzemiosła…

Małgorzata BAKA | Wystawy teatralne do 1918 roku

09.09.2019 | Teatr i muzeum to dwie dziedziny od XIX w. ważne dla demonstrowania związku obrazu i słowa, ich roli w kulturze i życiu społecznym (w następnym stuleciu teatr będzie ustępował miejsca filmowi).Bogusław Mansfeld Teatr, jedno z najważniejszych mediów komunikacji zbiorowej epoki przed wielkimi wojnami, stanowił ważny obszar życia kulturalnego i towarzyskiego XIX i pierwszych…

Milena WOŹNIAK-KOCH | Kolekcja i „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna” w Warszawie

05.08.2019 | Przyczynek do rozważań nad rolą kolekcjonerstwa judaików warszawskiej burżuazji pochodzenia żydowskiego przełomu XIX i XX wieku Historia powstania „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna”, jak i całego niemal ówczesnego muzealnictwa, w swej genezie wiąże się z dawnym prywatnym kolekcjonerstwem. Fundator tegoż muzeum, Mathias Bersohn (1823-1908), był postacią niejednoznaczną – wybitny przedstawiciel warszawskiej…