1897 – Warszawa, Wystawa introligatorska

Wystawa introligatorska została otwarta w maju 1897 roku w wielkiej sali w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Idea ekspozycji wyszła od Sekcji rzemieślniczej działającej przy Muzeum rzemiosł i Sztuki Stosowanej (które korzystało z sal Muzeum Przemysłu i Rolnictwa). Jednym z głównych organizatorów ekspozycji był Samuel Dickstein (1851-1939) matematyk, historyk…

Aldona TOŁYSZ | Wystawy krajowe na Mazowszu na przełomie XIX i XX wieku i ich wpływ na rozwój muzealnictwa

[16.09.2017] Początki wystaw powszechnych najczęściej sytuuje się w XVII w., podając jako pierwszy przykład nowoczesnej ekspozycji wystawę w Paryżu w 1648 roku oraz późniejsze  tego typu realizacji w Londynie (1756 i 1761) oraz Pradze (1791) [Ołdziejewski 1928: 3]. Ten ostatni przykład podał również autor krótkiej monografii wystaw wszechświatowych, opublikowanej Gazecie Rzemieślniczo-Przemysłowej [Historja wystaw… 1900: 5], który…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | 2016 – Podsumowanie pierwszego roku projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie…