1903 – Cieszyn, Wystawa polska

Wystawa w Cieszynie otwarta została 30 sierpnia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Na ekspozycję przeznaczono niemal cały, dwupiętrowy gmach „polskiej szkoły ludowej”. Jak pisał recenzent „Wystawa polska ma być przeglądem sił kulturalnych, – a że jest pierwszym przeglądem, tem więc ważniejszym musi być sam fakt jej otwarcia”. Ekspozycję otworzył kierujący towarzystwem ks.…