Montrésor, Kolekcja Branickich na zamku Montrésor (1845)

Zamek w Turenii we Francji kupiony przez Różę z Potockich Branicką dla syna Ksawerego Branickiego (1848). W 1877 roku zamek przeszedł w posiadanie brata właściciela Konstantego Branickiego, który umieścił tu część swojej kolekcji obrazów, a także zespół portretów rodowych zapisany testamentem przez Mikołaja Potockiego. Od połowy XIX wieku zamek jest w posiadaniu rodziny Reyów. Prawdopodobnie…

Paryż, Kolekcja Adolfa Cichowskiego (1833-1858)

Adolf Cichowski (1794-1852) był politykiem i kolekcjonerem, oficerem armii Księstwa Warszawskiego. Został odznaczony krzyżem Legii Honorowej, pracował w służbie cywilnej Królestwa Polskiego, był także jednym z pierwszych członków Towarzystwa Patriotycznego (od 1821), a po wyjeździe na emigrację także  Towarzystwa Literackiego i Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Chochowski był związany ze środowiskiem politycznym Czartoryskich (Hotelu Lambert). Kolekcja prywatna…