Paryż, Kolekcja Adolfa Cichowskiego (1833-1858)

Adolf Cichowski (1794-1852) był politykiem i kolekcjonerem, oficerem armii Księstwa Warszawskiego. Został odznaczony krzyżem Legii Honorowej, pracował w służbie cywilnej Królestwa Polskiego, był także jednym z pierwszych członków Towarzystwa Patriotycznego (od 1821), a po wyjeździe na emigrację także  Towarzystwa Literackiego i Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Chochowski był związany ze środowiskiem politycznym Czartoryskich (Hotelu Lambert). Kolekcja prywatna…