1903 – Cieszyn, Wystawa polska

Wystawa w Cieszynie otwarta została 30 sierpnia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Na ekspozycję przeznaczono niemal cały, dwupiętrowy gmach „polskiej szkoły ludowej”. Jak pisał recenzent „Wystawa polska ma być przeglądem sił kulturalnych, – a że jest pierwszym przeglądem, tem więc ważniejszym musi być sam fakt jej otwarcia”. Ekspozycję otworzył kierujący towarzystwem ks.…

1903 – Lwów, Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego

Na przełomie kwietnia i maja 1903 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie zorganizowało wystawę stu prac Jacka Malczewskiego (1854-1929). Jak można przeczytać we wstępie do katalogu: „Otwierając wystawę stu dzieł naszego mistrza polskiego Jacka Malczewskiego, spełnia Dyrekcya jeden z najważniejszych punktów swego programu” i dalej: „[autora] poznać możemy tylko, poznając ciągłość jego rozwoju. Wtedy-to…