Zespoły archiwalne objęte opracowaniem:

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 1. pozyskano skany jednostki archiwalnych:
  • Związek Sztuki w Gdańsku (sygnatura APG: 361/160 s. 1-3; 361/237 s. 35; nr 10/1384/0 – Muzeum Miejskie w Gdańsku (1881-1945) [Stadtmuseum Danzig] 72/72; 
  • Zespół: 10/2291/0 Materiały Leona Jana Łuki » 10/2291/0/100, 199 – Muzeum Pomorskie w Gdańsku;
  • Zespół: 10/508/0 Akta miasta Malborka; Muzeum miejskie (opis wykopalisk, korespondencja) (XIII-XX w.).;
  • Zespół: 10/260/0 Senat Wolnego Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, biblioteki, muzea, fundacje, stowarzyszenia 1920-1939, sygn. 2858-2934, 3602;
  • Zespół: 10/1155/0 Kolekcja przezroczy » 10/1155/0/61  – Oliwa. Muzeum. (1923-1944);

Archiwum Narodowego w Krakowie

 1. reprodukcje cyfrowe z zespołów:
  • Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna,
  • Zbiór afiszy i plakatów,
  • Zbiór fotograficzny,
  • Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie
 2. Zespoły:
  • oraz Zespół: 29/539/0 Muzeum Narodowe w Krakowie; 29/539/0/-/1 – Akta Magistratu Krakowskiego dot. Muzeum Narodowego w Krakowie, 1883-1902;
  • Zespół: 29/530/0 Naczelny Komitet Narodowy, Muzeum, 409 – Materiały organizacyjne. Sprawozdania. Odezwy. 1914-1917
  • Zespół: 29/540/0 Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie, 1868-1952;
  • Zespół: 29/563/0 Komitety i organizacje społeczne ochrony zabytków w Krakowie – zbiór szczątków zespołów, 29/563/0/-/20 Muzeum Legionów w Krakowie. Akta do muzeum Legionów w Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa;
  • Zespół: 29/494/0 Varia szkolne – zbiór szczątków zespołów 1790-1966 12. Muzeum Szkolne we Lwowie (programy kursów Uniwersytetu Ludowego) 1903-1912 (sygn. IT 1645);
  • Zespół: 29/665/0 Zbiór afiszy i plakatów;
  • Zespół: 29/670/0 Zbiór fotograficzny;
  • Zespół: 29/678/0 Zbiór Zygmunta Glogera (29/678/0/7/672 Muzeum Kopernika w Rzymie – zakupy, uzupełnienia zbiorów, korespondencja 1873-1880;

Archiwum Państwowe w Katowicach

 • pozyskano:
  • 12/185/0/8.4/183 Muzeum Miejskie w Gliwicach; 12/185/0/8.4/181 Muzeum Miejskie w Cieszynie 1945;
  • Zespół: 12/83/0/73 Akta gminy Świętochłowice, Sprawy kulturalne Muzeum 1918-1937; 12/645/0 Akta miasta Bytomia 1412-1580, 1742-1945 sprawozdania, opieka socjalna, szkolnictwo, oświata pozaszkolna, muzeum, biblioteka, archiwum z lat 1742-1945;
  • Zespół: 12/650/0 Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta Bytomia 1477-1951 Muzeum miejskie; 12/908/0/3.11/5238 Biblioteka. Projekt dachów holu i muzeum. 1905.


Print Friendly, PDF & Email