# Nazwa Typ wpisu Zalożyciel Kraj Miejscowość Rok Otwarcia Rok Zamknięcia
1 A_MUZEUM TESTOWE 1 Muzeum -> lokalne TETOW ATESTOWY Rzeczypospolita Obojga Narodów Grudządz 1900 1903
2 Biblioteka i zbiory muzealne Branickich w Suchej kolekcja prywatna Aleksander Branicki Austro-Węgry Sucha 1843 1939
3 Dom i Muzeum Jana Matejki Muzeum -> miejskie Marian Sokołowski Austro-Węgry Kraków 1896 2020
4 Kolekcja Wincentego Potockiego kolekcja prywatna Wincenty Potocki Królestwo Polskie Warszawa 1778 1820
5 Małe Muzeum Biblijne Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> inne Aleksander Kakowski Królestwo Polskie Warszawa 1916 1916
6 Musaeum Gottwaldianum kolekcja prywatna Christopher Gottwaldt Niemcy | Prusy Gdańsk 1700 1713
7 Muzeum 100 Ostrowskiego pułku piechoty Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Witebsk 1900 1918
8 Muzeum 14 Małorosyjskiego pułku dragonów ks. następcy tronu niemieckiego i pruskiego Muzeum -> państwowe -> wojsko Królestwo Polskie Staszów 1900 1918
9 Muzeum 2 Pawłogrodzkiego pułku Lejb huzarskegoi imperatora Aleksandra III Muzeum -> państwowe -> wojsko Królestwo Polskie Suwałki 1900 1918
10 Muzeum 2 Pskowskiego pułku Lejb dragonów Jej Wysokości Marii Fiodorowny Muzeum -> państwowe -> wojsko Królestwo Polskie Suwałki 2020 2020
11 Muzeum 20 pułku strzelców Muzeum -> państwowe -> wojsko Królestwo Polskie Suwałki 1900 1918
12 Muzeum 45 Azowskiego pułku piechoty generała–feldmarszałka grafa Gołowina Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Starokonstantynow 1900 1918
13 Muzeum 7 Białoruskiego pułku huzarów imperatora Aleksandra I Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Włodzimierz Wołyński 1900 1918
14 Muzeum 7 Kinburskiego pułku dragonów Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Włodzimierz Wołyński 1900 1918
15 Muzeum 73 Krymskiego pułku piechoty Jego Imperatorskiej Wysokości Wielkiego Ks. Aleksandra Michajłowicza Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Winnica 1900 1918
16 Muzeum 9 Bużskiego pułku ułanów Jego Królewskiej Wysokości arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda Muzeum -> państwowe -> wojsko Cesarstwo Rosyjskie Biała Cerkiew 1900 1918
17 Muzeum Archidiecezjalne Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> diecezjalne Józef Mrozowski Królestwo Polskie Warszawa 1910 1939
18 Muzeum chełmskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Edward Łuczkowski Królestwo Polskie Chełm 1911 1939
19 Muzeum Erazma Majewskiego Muzeum -> prywatne Erazm Majewski Królestwo Polskie Warszawa 1892 1939
20 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika kolekcja prywatna Leopold Jan Szersznik Austro-Węgry Cieszyn 1802 1914
21 Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych zbiory muzealne przy instytucjach -> uczelnie, szkoły Jakub Falkowski Królestwo Polskie Warszawa 1837 1939
22 Muzeum Lejb-Gwardii Keksholmskiego Pułku Grenadierów Muzeum -> państwowe -> wojsko Borys Wiktorowicz Adamowicz Królestwo Polskie Warszawa 1899 1915
23 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego im. Jego Wysokości Muzeum -> państwowe -> wojsko Królestwo Polskie Warszawa 1900 1914
24 Muzeum Lubelskie Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja społeczna Królestwo Polskie Lublin 1906 1939
25 Muzeum łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Aniela Chmielińska Królestwo Polskie Łowicz 1910 1914
26 Muzeum Narodowe Muzeum -> miejskie Austro-Węgry Kraków 1883 2020
27 Muzeum Narodowe im. króla Jana III Muzeum -> miejskie Austro-Węgry Lwów 1908 1918
28 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich kolekcja prywatna Maciej Wodziński Niemcy | Prusy Drezno 1848 1850
29 Muzeum Nauki i Sztuki Muzeum -> miejskie Królestwo Polskie Łódź 1910 1929
30 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich kolekcja prywatna Ksawery Branicki Królestwo Polskie Warszawa 1882 1939
31 Muzeum parafialne w Koźminie Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> parafia Stanisław Kostka Łukomski Niemcy | Prusy Koźmin Wielkopolski 1910 1916
32 Muzeum Pedagogiczne Muzeum -> lokalne Królestwo Polskie Warszawa 1917 1944
33 Muzeum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Ignacy Świeży Austro-Węgry Cieszyn 1900 1918
34 Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Muzeum -> lokalne Królestwo Polskie Warszawa 2020 2020
35 Muzeum Przyrodnicze Muzeum -> państwowe -> władza państwowa Georg Escherich Królestwo Polskie Białowieża 1915 1918
36 Muzeum Pszczelnicze Muzeum -> prywatne Kazimierz Lewicki Królestwo Polskie Warszawa 1882 1888
37 Muzeum Puszczy Białowieskiej Muzeum -> państwowe -> władza państwowa Mitrofan Stiepanowicz Golenko Cesarstwo Rosyjskie Białowieża 1913 1915
38 Muzeum Rybackie połączone z akwarium muzeum zaprojektowane - niezrealizowane Michał Girdwoyń (Girdwojń) Królestwo Polskie Warszawa 1878 1880
39 Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych Muzeum -> prywatne Władysław Tarczyński Królestwo Polskie Łowicz 1905 1915
40 Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> gmina wyznaniowa Mathias Bersohn (Berson) Królestwo Polskie Warszawa 1905 1942
41 Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego Muzeum -> lokalne Austro-Węgry Zakopane 1888 2020
42 Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja naukowa Królestwo Polskie Płock 1820 1836
43 Muzeum Ziemi Kujawskiej Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Królestwo Polskie Włocławek 1908 1930
44 Muzeum Ziemi Lubelskiej Muzeum -> prywatne Królestwo Polskie Nałęczów 1902 1921
45 Panorama na Dynasach Muzeum -> prywatne Henryk Maria Lgocki Królestwo Polskie Warszawa 1896 1910
46 Panorama na Karowej Muzeum -> prywatne Ignacy Jan Paderewski Królestwo Polskie Warszawa 1896 1907
47 Panorama w Częstochowie Muzeum -> prywatne Henryk Maria Lgocki Królestwo Polskie Częstochowa 1896 1913
48 Polskie Muzeum Szkolne Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Ludomił German Austro-Węgry Lwów 1906 1939
49 Zbiory Arkadii Heleny Radziwiłłowej kolekcja prywatna Helena Radziwiłłowa Królestwo Polskie Arkadia (k. Nieborowa) 1778 1821
50 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Gabinet mineralogiczny zbiory muzealne przy instytucjach -> uczelnie, szkoły Cesarstwo Rosyjskie Wilno 1803 1832
51 Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: zbiór materii medycznej zbiory muzealne przy instytucjach -> uczelnie, szkoły Wincenty Szczucki Królestwo Polskie Warszawa 1820 1830
52 Zbiory łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zbiory muzealne przy instytucjach -> instytucje naukowe, kulturalne, społeczne Królestwo Polskie Łódź 1909 1918
53 Zbiory naukowe c.k. Wyższego Gimnazjum zbiory muzealne przy instytucjach -> uczelnie, szkoły Austro-Węgry Wadowice 1866 1939
54 Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zbiory muzealne przy instytucjach -> galerie, salony ekspozycyjne Królestwo Polskie Warszawa 1860 1939
55 Zbiory Vauxhallu kolekcja prywatna Izabela Lubomirska Austro-Węgry Krzeszowice 1786 1850
56 Zbiory Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zbiory muzealne przy instytucjach -> instytucje naukowe, kulturalne, społeczne Królestwo Polskie Warszawa 1872 1939

Bazę danych wykonała firma Aplan Media