# Nazwa Typ wpisu Zalożyciel Kraj Miejscowość Rok Otwarcia Rok Zamknięcia
1 Kolekcja Wincentego Potockiego kolekcja prywatna Wincenty Potocki Królestwo Polskie Warszawa 1778 1820
2 Muzeum Archidiecezjalne Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> diecezjalne Józef Mrozowski Królestwo Polskie Warszawa 1910 1939
3 Muzeum chełmskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Edward Łuczkowski Austria Chełm 1911 1939
4 Muzeum Erazma Majewskiego Muzeum -> prywatne Erazm Majewski Królestwo Polskie Warszawa 1892 1939
5 Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika kolekcja prywatna Leopold Jan Szersznik Austro-Węgry Cieszyn 1802 1914
6 Muzeum łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Aniela Chmielińska Królestwo Polskie Łowicz 1910 1914
7 Muzeum Narodowe im. Wodzińskich Muzeum -> prywatne Maciej Wodziński Niemcy | Prusy Drezno 1848 2020
8 Muzeum Nauki i Sztuki Muzeum -> lokalne Królestwo Polskie Łódź 1910 1929
9 Muzeum ornitologiczne hr. Branickich kolekcja prywatna Ksawery Branicki Królestwo Polskie Warszawa 1882 1939
10 Muzeum Pedagogiczne Muzeum -> lokalne Królestwo Polskie Warszawa 1917 1944
11 Muzeum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Ignacy Świeży Austro-Węgry Cieszyn 1900 1918
12 Muzeum Przyrodnicze Muzeum -> państwowe -> władza państwowa Georg Escherich Królestwo Polskie Białowieża 1915 1918
13 Muzeum Rybackie połączone z akwarium muzeum zaprojektowane - niezrealizowane Michał Girdwoyń (Girdwojn) Królestwo Polskie Warszawa 1878 1880
14 Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych Muzeum -> prywatne Władysław Tarczyński Królestwo Polskie Łowicz 1905 1915
15 Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna Muzeum -> religijne - wyznaniowe -> gmina wyznaniowa Mathias Bersohn (Berson) Królestwo Polskie Warszawa 1905 1942
16 Muzeum Tatrzańskie imienia doktora Tytusa Chałubińskiego Muzeum -> lokalne Austro-Węgry Zakopane 1888 2020
17 Polskie Muzeum Szkolne Muzeum -> stowarzyszenia -> organizacja kulturalna Ludomił German Austro-Węgry Lwów 1906 1939
18 zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Gabinet mineralogiczny zbiory muzealne przy instytucjach -> uczelnie, szkoły Cesarstwo Rosyjskie Wilno 1803 1832
19 Zbiory łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zbiory muzealne przy instytucjach -> instytucje naukowe, kulturalne, społeczne Królestwo Polskie Łódź 1909 1918