Szafer Władysław

Prof. Władysław Szafer, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1917-1941. Rozwinął zbiory dendrologiczne oraz kolekcję botaniczną krajową.

Czerwiakowski Rafał

Prof. Rafał Czerwiakowski, kierownik Katedry Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 1848 r.). Za jego czasów zbiory Ogrodu Botanicznego UJ powiększyły się o kolekcję zielników.

Scheidt Franciszek

Franciszek Scheidt, botanik i fizyk, kolekcjoner roślin, darczyńca kolekcji botanicznej dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sołtyk Michał

Ks. Michał Sołtyk, dziekan kapituły krakowskiej, darczyńca kolekcji botanicznej dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Estreicher Alojzy

Prof. Alojzy Estreicher, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1809-1843. W czasie jego kadencji zbiory botaniczne wydzielono z Muzeum Historii Naturalnej Akademii.

Jaśkiewicz Jan

Prof. Jan Jaśkiewicz, pierwszy dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1783-1787.

Kałłusowski Henryk

Henryk Kałłusowski – lekarz, uczestnik powstania listopadowego, reprezentant Rządu Narodowego w Stanach Zjednoczonych, działacz patriotyczny, współzałożyciel Stowarzyszenia Polaków w Ameryce, członek Towarzystwa Demokratycznego Wygnańców Polskich w Ameryce, darczyńca Muzeum Związku Narodowego Polskiego w Chicago (1831). WIKIPEDIA: Henryk Kałussowski (także Kałusowski vel Kalusowski) herbu Korwin (ur. 11 września 1806 w Kazimierzowie koło Brasławia na Litwie, zm. 23 grudnia 1894 w Waszyngtonie) – działacz Wielkiej Emigracji w…

Semionowicz Trikowskij Nikolaj

Nikołaj Semionowicz Trikowskij – założyciel Muzeum 104 Ustiugińskiego Pułku Piechoty Generała księcia Bagrationa w Augustowie.

Zalewski Józef

Ks. Józef Zalewski, proboszcz parafii przemęckiej, który pełnił funkcję dyrektora Muzeum Arcybiskupiego w Poznaniu.