Demetrykiewicz Włodzimierz (1859-1937)

Włodzimierz Demetrykiewicz był prawnikiem, archeologiem, historykiem sztuki, konserwatorem zabytków, członkiem Komisji Historii Sztuki AU, autorem uznanych publikacji z zakresu konserwatorstwa, w tym memoriału w sprawie reformy konserwatorskiej w Austrii i w Galicji oraz kilkudziesięciu prac z dziedziny archeologii, obejmujących zagadnienia dotyczące różnych kultur i epok archeologicznych, od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Niewątpliwy wpływ na zainteresowania…

Osiński Kazimierz Maria (1883-1956)

Dzisiejsze Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, powstało w 1909 roku jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z inicjatywy inż. Kazimierza M. Osińskiego, architekta, społecznika, publicysty i regionalisty.  Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Krakowie, Osiński w 1903 roku rozpoczął studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej, uczęszczając równocześnie na wykłady z archeologii polskiej i powszechnej, historii sztuki,…

Woronicz Jan Paweł (1757-1829)

„Prekursor muzealnictwa”, poeta, mówca, dziekan warszawskiej kapituły katedralnej, radca stanu w Radzie Stanu Księstwa Warszawskiego w 1812, w latach 1816–1829 biskup diecezjalny krakowski, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1828–1829. W 1815 roku mianowany biskupem diecezjalnym krakowskim i senatorem Królestwa Polskiego. Jan Paweł Woronicz był silnie związany z Czartoryskimi, krzewicielami romantycznej idei…

Piłsudski Bronisław Piotr (1866-1918)

Wybitny etnograf, folklorysta, muzealnik i muzeolog, zbieracz zabytków kultury materialnej. W 1887 roku jako jeden z oskarżonych o udział w zamachu na cara Aleksandra III, został skazany na karę śmierci, zamienioną na zesłanie na wyspę Sachalin. Tam podjął systematyczne badania ginących ludów Dalekiego Wschodu: Goldów, Giliaków (Niwchów) i Oroków na Sachalinie oraz Ajnów na Hokkaido.…

Cichowicz Wiesława Aniela (1886-1975)

Śpiewaczka i recytatorka, tłumaczka, współzałożycielka zbiorów etnograficznych Zbiorów Ludoznawczych w Poznaniu, organizatorka kursów hafciarskich; od 1929 kustosz Zbiorów Ludoznawczych, od 1939 kierownik Działu Ludoznawczego w Muzeum Wielkopolskim (kustosz-wolontariusz); od 1945 pracownik Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1962) Więcej na temat Wiesławy Cichowicz zob. m.in. Stanisław Błaszczyk, Wiesława Cichowicz (1886-1975), „Lud”,…

Cichowicz Helena z Robińskich (1860-1929)

Działaczka społeczno-kulturalna, ludoznawczyni, w latach 1900-1905 przewodnicząca Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” w Poznaniu, współzałożycielka Towarzystwa Ludoznawczego i Zbiorów Ludoznawczych w Poznaniu, w latach 1910-1929 prezes Towarzystwa Ludoznawczego; twórczyni muzeum etnograficznego działającego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk Więcej na temat Heleny Cichowicz zob.m.in.: Adam Fischer, Helena Cichowiczowa, „Lud”, 9, 1930, s. 177 Wojtkowski Andrzej, Helena Cichowiczowa i Zbiory…

Gorzkowski Marian (1830-1911)

Kolekcjoner, zainteresowany historią sztuki, teologią i literaturą. Zamieszkał w Krakowie po 1870 r. Pracował w Muzeum XX. Czartoryskich. W latach 1872-1873 dorywczo opracowywał także zbiory w Muzeum Narodowym w Krakowie. Był sekretarzem Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w redakcji „Czasu”. Autor pracy pt. „Jan Matejko. Epoka od roku 1861 do końca życia…

Gloger Zygmunt (1845-1910)

Historyk, podróżnik, etnograf, krajoznawca, folklorysta, geograf, archeolog, kolekcjoner, autor dzieł naukowych. Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W czasie studiów zetknął się z Wincentym Polem i Oskarem Kolbergiem, co wpłynęło na zainteresowania badawcze Glogera. Od 1872 mieszkał i prowadził własne gospodarstwo w Jeżewie, gdzie gościł literatów, etnografów, naukowców i…