Teodor Michał Bulik (1894-1909), kolekcjoner – amator, darczyńca Muzeum Śląskiego w Cieszynie

Jak donosiła poczytna, lokalna gazeta „Gwiazdka Cieszyńska” w 1909 r. w pośmiertnym wspomnieniu – „Nie był ś. p. Teodor Bulik wybitnym mężem stanu, nie był pochodnią wiedzy, nie był znany szerszemu światu, a przecież był niezwykłym człowiekiem, rzadkim już dziś oryginałem”. Urodził się 25 IX 1849 r. w Zaborzu. W latach 1862 – 1865 uczył…

Srokowski Stanisław (1872-1950)

Założyciel Muzeum Podolskiego TSL w Tarnopolu „Tym większą wdzięczność winno społeczeństwo nasze tym ludziom, zwłaszcza człowiekowi, który był duszą Muzeum [Podolskiego w Tarnopolu, przyp. MW], prof. Stanisławowi Srokowskiemu, ponieważ zbiory rosły, bogaciły się i organizowały, nie jak zwykle pod opieką państwa, kraju, potężnych finansów i związków, ale przeciwnie, wśród przeciwności złowrogiego żywiołu mas niepolskich i…

Kraków, Muzeum Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego

Feliks „Manggha” Jasieński (1861-1929) w młodości marzył o karierze pianisty i kompozytora, pasjonował się twórczością Ryszarda Wagnera i ćwiczył kompozycję pod kierunkiem Ignacego Paderewskiego. Po nieudanym debiucie kompozytorskim skierował swoje zainteresowania w stronę sztuk plastycznych. Był aktywnym krytykiem muzycznym, literackim i artystycznym, a jego działalność dziennikarsko-edytorska wpisywała się w szerzej zakrojony program popularyzacji nowych zasad…

Demetrykiewicz Włodzimierz (1859-1937)

Włodzimierz Demetrykiewicz był prawnikiem, archeologiem, historykiem sztuki, konserwatorem zabytków, członkiem Komisji Historii Sztuki AU, autorem uznanych publikacji z zakresu konserwatorstwa, w tym memoriału w sprawie reformy konserwatorskiej w Austrii i w Galicji oraz kilkudziesięciu prac z dziedziny archeologii, obejmujących zagadnienia dotyczące różnych kultur i epok archeologicznych, od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Niewątpliwy wpływ na zainteresowania…

Osiński Kazimierz Maria (1883-1956)

Dzisiejsze Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, powstało w 1909 roku jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z inicjatywy inż. Kazimierza M. Osińskiego, architekta, społecznika, publicysty i regionalisty.  Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Krakowie, Osiński w 1903 roku rozpoczął studia na wydziale architektury Politechniki Lwowskiej, uczęszczając równocześnie na wykłady z archeologii polskiej i powszechnej, historii sztuki,…

Woronicz Jan Paweł (1757-1829)

„Prekursor muzealnictwa”, poeta, mówca, dziekan warszawskiej kapituły katedralnej, radca stanu w Radzie Stanu Księstwa Warszawskiego w 1812, w latach 1816–1829 biskup diecezjalny krakowski, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1828–1829. W 1815 roku mianowany biskupem diecezjalnym krakowskim i senatorem Królestwa Polskiego. Jan Paweł Woronicz był silnie związany z Czartoryskimi, krzewicielami romantycznej idei…

Piłsudski Bronisław Piotr (1866-1918)

Wybitny etnograf, folklorysta, muzealnik i muzeolog, zbieracz zabytków kultury materialnej. W 1887 roku jako jeden z oskarżonych o udział w zamachu na cara Aleksandra III, został skazany na karę śmierci, zamienioną na zesłanie na wyspę Sachalin. Tam podjął systematyczne badania ginących ludów Dalekiego Wschodu: Goldów, Giliaków (Niwchów) i Oroków na Sachalinie oraz Ajnów na Hokkaido.…

Cichowicz Wiesława Aniela (1886-1975)

Śpiewaczka i recytatorka, tłumaczka, współzałożycielka zbiorów etnograficznych Zbiorów Ludoznawczych w Poznaniu, organizatorka kursów hafciarskich; od 1929 kustosz Zbiorów Ludoznawczych, od 1939 kierownik Działu Ludoznawczego w Muzeum Wielkopolskim (kustosz-wolontariusz); od 1945 pracownik Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1962) Więcej na temat Wiesławy Cichowicz zob. m.in. Stanisław Błaszczyk, Wiesława Cichowicz (1886-1975), „Lud”,…