Małgorzata PIOTROWSKA | Historia Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – zarys

  Historia piotrkowskiego Muzeum wiąże się z funkcjonowaniem na terenie Piotrkowa Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który został powołany w roku 1908. Mimo niechęci zaborczych władz rosyjskich członkowie towarzystwa aktywnie prowadzili działalność kulturalną, oświatową oraz krajoznawczą. Głównym pomysłodawcą muzeum piotrkowskiego był Michał Rawita Witanowski, z zawodu aptekarz, z zamiłowania historyk-regionalista i uznany propagator krajoznawstwa – od … Czytaj dalej Małgorzata PIOTROWSKA | Historia Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – zarys