Radosław BOMBA | Humanistyka cyfrowa: geneza, definicje, praktyki

09.01.2017 |   Swoje rozważania na temat humanistyki cyfrowej chciałbym rozpocząć od przedstawienia ogólnej genezy tego fenomenu. Obecnie praktycznie, każda subdyscyplina nauk humanistycznych posługuje się kategorią humanistyki cyfrowej, co nie ułatwia zrozumienia i zdefiniowania tego zjawiska. Dlatego też, aby zrozumieć ten dość nieostry termin warto przynajmniej w skrócie przybliżyć trendy i zjawiska społeczno-kulturowe oraz przeobrażenia … Czytaj dalej Radosław BOMBA | Humanistyka cyfrowa: geneza, definicje, praktyki