1903 – Cieszyn, Wystawa polska

Wystawa w Cieszynie otwarta została 30 sierpnia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Na ekspozycję przeznaczono niemal cały, dwupiętrowy gmach „polskiej szkoły ludowej”. Jak pisał recenzent „Wystawa polska ma być przeglądem sił kulturalnych, – a że jest pierwszym przeglądem, tem więc ważniejszym musi być sam fakt jej otwarcia”. Ekspozycję otworzył kierujący towarzystwem ks.…

1911 – Ciechocinek, Wystawa fotografii

W 1911 roku, w sali balowej starego dworca kolejowego, zorganizowano w Ciechocinku wystawę fotografii, która trwała od 5 do 15 sierpnia. Przewidziano dwa działy – ogólny oraz ciechociński. Jak można przeczytać w relacji z wystawy „Nadesłano na wystawę około 1000 zdjęć, a z nich niektóre uważać można za prawdziwe dzieła sztuki. W dziale ogólnym wyróżniają…

1909 – Warszawa, Wystawa przeciwalkoholiczna

W lutym 1909 roku w Towarzystwo higieniczne w Warszawie urządziło Wystawę przeciwalkoholiczną, ukazującą za pomocą tablic, fotografii i eksponatów zgubne działanie alkoholu na społeczeństwo. Ekspozycja została podzielona na 4 działy: alkoholizm, walka z alkoholizmem, leczenie alkoholizmu, zastosowania alkoholu w przemyśle. Jak przekonuje recenzent „Biesiady Literackiej”, do najciekawszych obiektów należały tablice statystyczne autorstwa dra Zawadzkiego, „uwydatniające…

1902 – Warszawa, Wystawa kucharska

Jedna z pierwszych wystaw kucharskich została otwarta w Wiedniu w 1898 roku. Patronat nad nią objęła cesarzowa Elżbieta a otwarcia dokonał cesarz austriacki. Recenzent „Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej” pisał „Na pierwszy rzut oka, sale wyglądają raczej na wystawę rzeźb, wystawcy bowiem ustawili mnóstwo figur, przeważnie alegorycznych, wyrobionych misternie z masła, szmalcu i innych przysmaków podobnych”, z Apoteozą…

1874 – Warszawa, Wystawa Przemysłowo-Rolnicza

Wystawa, otwarta 15. września 1874 roku przez Generał-Gubernatora warszawskiego hr Pawła Kotzebue, została zorganizowana na Polach Ujazdowskich. Ekspozycję tworzyło ponad 40 pawilonów, zajmowanych przez ponad 600 wystawców. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszyły się m.in. Pawilon sędziów, w którym dokonano otwarcia wystawy i organizowano obrady i spotkania, pawilon asfaltowy firmy Sporny, Leitgeber i Pitschmann, pawilon gipsowy…

1902 – Warszawa, Wystawa gier i zabawek

We wrześniu 1902 roku w Warszawie, na Dynasach, urządzona została Wystawa gier i zabawek. Jak zapewniał kronikarz „Tygodnika”: „Przedewszystkiem wystawa zniweczy przekonanie, że wszelkie bez wyjątku zabawki sprowadzamy z za granicy. Dorobek nasz własny na tem polu jest wcale pokaźny, a zwłaszcza w dziale wyrobu lalek stoimy tak, że doprawdy wytwórczością obcą posługiwać się nie…

1877 – Lwów, Wystawa rolniczo-przemysłowa

„Wprost głównego wejścia, po za gazonami i wodotryskiem wznosi się obszerny pawilon główny, o którego przeznaczeniu zdala widniejący napis „Przemysł, Rękodzielnictwo” dostatecznie objaśnia. Przed tem pawilonem w pięknych grupach mieszczą się większe wyroby górnicze, kamieniołomy, kamienie młyńskie, piękne nagrobki i wyroby strycharskie. Na lewo piramida węgla kamiennego, na prawo olbrzymie kamienie obrobione z galicyjskich łomów.…

1911 – Warszawa, Wystawa „Stara Warszawa”

Ekspozycja „Stara Warszawa” została zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP) w ratuszu miejskim przy Placu Teatralnym (ul. Senatorskiej). Jednym z celów wystawy była „chęć obudzenia jak najżywszego zainteresowania dla wszystkiego, co jest wyrazem Miasta i co może być przyczynkiem […] rozjaśniającym dzieje Jego kultury. Z tego zainteresowania rodzi się poszanowanie. Pragniemy go zarówno…

1908 – Łódź, Wystawa Sztuk Pięknych

Ponad 100 lat temu, 14 listopada, w budynku przy ul. Południowej 3 w Łodzi, otwarta została Wystawa Sztuk Pięknych. Zorganizowana została przez łódzkie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (zał. 1906), którego głównym celem było krzewienia czytelnictwa, organizowanie kursów czytania i pisania czy zakładanie i utrzymywanie działalności bibliotek. Idea organizacji wystawy miała na celu podniesienie popularności sztuk pięknych…

1910 – Warszawa, Wystawa miast-ogrodów i przyrodnicza w Bagateli

Wystawa miast-ogrodów i przyrodnicza w Bagateli, 1910 „Kogo nie wdrożono do uczenia się od przyrody mądrości życiowej […] ten musi żyć w takich właśnie warunkach, w jakich nasz przeciętny „obywatel” żyje: w stosunkach antyhygienicznych, antymoralnych, antyspołecznych, w ogóle w warunkach niewiele mających wspólnego z istotną kulturą” – taką diagnozę postawił recenzent warszawskiej wystawy, Kazimierz Kulwieć…