Małgorzata WAWRZAK | Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera

[12.12.2016]   Jedna z uchwał I Zjazdu Reprezentantów Muzeów Polskich, zwołanego w kwietniu 1914 roku w Krakowie nakładała na utworzony wówczas „Związek Muzeów Polskich”, obowiązek dokonania wszelkich starań w celu opracowania i wydania naukowej monografii polskich muzeów. Taką informację znajdujemy w rozprawie Mieczysława Tretera[1], Muzea współczesne. Studjum muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne…

Małgorzata BAKA | Muzeum w refleksji Wojciecha Gluzińskiego

[9.11.2016] In memoriam* Trzeba najpierw poznać, czym muzeum jest…   W 1980 roku opublikowana została książka Podstawy muzeologii autorstwa Wojciecha Gluzińskiego, doktora filozofii, muzeologa i wieloletniego kustosza Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współpracownika Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Była ona wynikiem dysertacji doktorskiej z 1976 roku, przygotowywanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Malinowskiego, w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa…