Drezno, Muzeum Narodowe im. Wodzińskich (1848-1850)

Muzeum im. Wodzińskich było pierwszym polskim muzeum z określeniem „narodowe” w nazwie. Zbiory jego stanowiła biblioteka i kolekcja grafiki oraz numizmatyki senatora i wojewody Królestwa Polskiego Macieja Wodzińskiego (1782-1848) zapisana testamentem Towarzystwu Literackiemu w Paryżu (dla Biblioteki Polskiej) wraz z sumą 100 tys. florenów polskich w listach zastawnych na potrzeby emigracji polskiej we Francji. Ponieważ…