Prezentacja na temat projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W ramach wydawnictwa materiałów pokoferencyjnych z IV Konferencji DARIAH-PL, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowane zostały prezentacje uczestników spotkania pn. „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” – IV Konferencja DARIAH-PL : 16-17 listopada 2017 : Biblioteka Uniwerstecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w…

Małgorzata BAKA, Tomasz de ROSSET | 2016 – Podsumowanie pierwszego roku projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie…

III Seminarium Muzealnicze: fotorelacja (15.10.2016)

III Seminarium Muzealnicze zatytułowane Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie? odbyło się 15 października 2016 roku (sobota) w godzinach od 11:00 do 17:00, na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Na spotkanie zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie humanistyki cyfrowej, repozytoriów cyfrowych oraz wizualizacji danych: dr Wiesława Osińska i dr Tomasz Komendziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr…

III Seminarium Muzealnicze – program (15.10.2016)

II Seminarium Muzealnicze (1 X 2016) za nami, a już 15 października 2016 r. (11:00-16:00) kolejne spotkanie – III Seminarium Muzealnicze zatytułowane Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie? Na SM3 o humanistyce cyfrowej i jej meandrach odpowiedzą znakomici specjaliści: dr Radosław Bomba (UMCS) – Humanistyka cyfrowa Marcin Wilkowski (LCH UW) – Historia…