1903 – Lwów, Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego

Na przełomie kwietnia i maja 1903 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie zorganizowało wystawę stu prac Jacka Malczewskiego (1854-1929). Jak można przeczytać we wstępie do katalogu: „Otwierając wystawę stu dzieł naszego mistrza polskiego Jacka Malczewskiego, spełnia Dyrekcya jeden z najważniejszych punktów swego programu” i dalej: „[autora] poznać możemy tylko, poznając ciągłość jego rozwoju. Wtedy-to…

Warszawa, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej (1891)

Muzeum Rzemiosł i Sztuki stosowanej zostało powołane w 1891 roku przy Oddziale Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Inicjatywa podjęta została przez polskich przemysłowców i działaczy społecznych, których celem było stworzenie szkoły rzemieślniczej z wykładami w języku polskim. Działalność Muzeum umożliwiła darowizna finansowa Hipolita Wawelberga oraz pozostałych członków komisji muzealnej, która umożliwiła organizację w…

1908 – Łódź, Wystawa Sztuk Pięknych

Ponad 100 lat temu, 14 listopada, w budynku przy ul. Południowej 3 w Łodzi, otwarta została Wystawa Sztuk Pięknych. Zorganizowana została przez łódzkie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (zał. 1906), którego głównym celem było krzewienia czytelnictwa, organizowanie kursów czytania i pisania czy zakładanie i utrzymywanie działalności bibliotek. Idea organizacji wystawy miała na celu podniesienie popularności sztuk pięknych…