Warszawa, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej (1891)

Muzeum Rzemiosł i Sztuki stosowanej zostało powołane w 1891 roku przy Oddziale Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Inicjatywa podjęta została przez polskich przemysłowców i działaczy społecznych, których celem było stworzenie szkoły rzemieślniczej z wykładami w języku polskim. Działalność Muzeum umożliwiła darowizna finansowa Hipolita Wawelberga oraz pozostałych członków komisji muzealnej, która umożliwiła organizację w…