Conwentz Hugo Wilhelm (1855-1922)

Conwentz urodził się w rodzinie kupców mennonickich zamieszkałych w rejonie Gdańska. Już we wczesnym dzieciństwie zainteresował się przyrodą, a pasję tę w dziedzinie botaniki i paleobotaniki rozwijał także na studiach odbytych we Wrocławiu i w Getyndze. W 1880 został dyrektorem gdańskiego Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. Funkcję tę pełnił do 1910 roku. Już w 1880 roku w…