1888 – Warszawa, Projekt Muzeum Ogrodniczego

Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie zostało założone w 1884 roku z inicjatywy m.in. botanika i pioniera jedwabnictwa w Polsce Jerzego Aleksandrowicza (1819-1894) oraz biotechnologa, specjalisty w dziedzinie sadownictwa Edmunda Jankowskiego (1849-1938). Jego siedziba znajdowała się w pałacyku Bacciarellego przy ul. Bagatela 5 (ob. nie istnieje). Z inicjatywą stworzenia przy Towarzystwie muzeum wyszedł Jankowski w czasie jednego z…