Elbląg, Muzeum Miejskie (1864)

Rok 08.11.1864 to niezwykle ważna data dla historii elbląskiego muzealnictwa. Wtedy to magistrat Elbląga, wraz z nadburmistrzem Theodorem Burscherem, powołał do życia Miejskie Zbiory Sztuki i Starożytności (Städtischen Kunst- und Alterthumssammlung), które dość szybko zostało przekształcone w Muzeum Miejskie (Städtisches Museum). Początkowo, do 1893 roku, muzeum znajdowało się na najwyższym piętrze miejskiego ratusza. Od momentu…

Warszawa, Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna (1905)

Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna (1823-1908) zostało zainicjowane darem Bersohna ofiarowanym warszawskiej Gminie Żydowskiej w 1905 roku. Na kolekcję składały się judaika oraz obiekty związane z historią i kulturą żydowską, gromadzone najprawdopodobniej od lat 60. XIX wieku. Pomimo zawiązania się instytucji, jej otwarcie nastąpiło dopiero w 1910 roku, 2 lata po śmierci fundatora i honorowego…

Łowicz, Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych (1906)

Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych zostało utworzone w 1906 roku z inicjatywy Władysława Tarczyńskiego, w oparciu o prywatne zbory kolekcjonera. Prezentowane początkowo w siedzibie Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Łowiczu, rok później przeniesione zostały do siedziby Towarzystwa Komitetu Wzajemnego Kredytu, gdzie prezentowane były do 1914 roku. Trzon kolekcji stanowiły zabytki historyczne, dokumenty, pamiątki po znanych…