Conwentz Hugo Wilhelm (1855-1922)

Conwentz urodził się w rodzinie kupców mennonickich zamieszkałych w rejonie Gdańska. Już we wczesnym dzieciństwie zainteresował się przyrodą, a pasję tę w dziedzinie botaniki i paleobotaniki rozwijał także na studiach odbytych we Wrocławiu i w Getyndze. W 1880 został dyrektorem gdańskiego Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej. Funkcję tę pełnił do 1910 roku. Już w 1880 roku w…

Małgorzata WAWRZAK | Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera

[12.12.2016]   Jedna z uchwał I Zjazdu Reprezentantów Muzeów Polskich, zwołanego w kwietniu 1914 roku w Krakowie nakładała na utworzony wówczas „Związek Muzeów Polskich”, obowiązek dokonania wszelkich starań w celu opracowania i wydania naukowej monografii polskich muzeów. Taką informację znajdujemy w rozprawie Mieczysława Tretera[1], Muzea współczesne. Studjum muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne…