Małgorzata TABORSKA | Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – spadkobierca Gabinetu Archeologicznego Józefa Łepkowskiego

[2018-06-15; aktualizacja:2018-12-16]   Powołane do życia ustawą senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1964 roku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego mieści się w dawnym Collegium Maius. Już sama lokalizacja jest symboliczna – jest to bowiem najstarszy, znany obecnie budynek uniwersytecki w Polsce. Równocześnie była to pierwsza siedziba Biblioteki Jagiellońskiej – serca Uniwersytetu. Inicjatorem utworzenia placówki był Karol Estreicher Junior,…

1906 – Kraków, Projekt muzeum przyrodniczego

Koncepcja inż. Stefana Stobieckiego (1859–1944),  entomologa i muzealnika, przedstawiona w formie referatu w 1906 roku na spotkaniu Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie, została opublikowana w  broszurze: „W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego” oraz dwa lata późniejszej, publikacji zawierającej program oraz regulamin planowanej instytucji. Stobiecki wskazując na osiągnięcia sąsiednich krajów w dziedzinie muzealnictwa przyrodniczego skupił się…