1918 – Warszawa, Projekt Polskiego Muzeum Historii Naturalnej

Koncepcja Kazimierza Stołyhwo (1880-1966) była wypadkową wcześniejszych pomysłów stworzenia muzeum przyrodniczego w Warszawie, w obliczu coraz bardziej realnej szansy na jej praktyczne powstanie. Muzeum Historii Naturalnej, wraz z Polskim Muzeum Ludoznawczym, miałoby być centralną, rządową placówką prowadzącą badania naukowe, inwentaryzację oraz ochronę zabytków polskiej przyrody, parków narodowych i rezerwatów. Zadania muzeum skupiać miałyby się na…

1917 – Warszawa, Projekt Muzeum zoologicznego

Koncepcja ornitologa Janusza Domaniewskiego (1891-1954) bazowała na wcześniejszych pomysłach poszerzenia dziedziny warszawskiego Muzeum Narodowego, jednak z zastrzeżeniem, że w skład zbiorów wejdą Gabinet Zoologiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum hr. Branickich we Frascati. Obie kolekcje, dzięki prowadzonym ekspedycjom naukowym oraz staraniom swoich kuratorów prezentowały wysoki poziom, gwarantujący właściwy start nowej placówce, szczególnie pod względem naukowym. Domaniewski…

1906 – Kraków, Projekt muzeum przyrodniczego

Koncepcja inż. Stefana Stobieckiego (1859–1944),  entomologa i muzealnika, przedstawiona w formie referatu w 1906 roku na spotkaniu Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie, została opublikowana w  broszurze: „W sprawie krajowego Muzeum przyrodniczego” oraz dwa lata późniejszej, publikacji zawierającej program oraz regulamin planowanej instytucji. Stobiecki wskazując na osiągnięcia sąsiednich krajów w dziedzinie muzealnictwa przyrodniczego skupił się…

Aldona TOŁYSZ | Wystawy krajowe na Mazowszu na przełomie XIX i XX wieku i ich wpływ na rozwój muzealnictwa

[16.09.2017] Początki wystaw powszechnych najczęściej sytuuje się w XVII w., podając jako pierwszy przykład nowoczesnej ekspozycji wystawę w Paryżu w 1648 roku oraz późniejsze  tego typu realizacji w Londynie (1756 i 1761) oraz Pradze (1791) [Ołdziejewski 1928: 3]. Ten ostatni przykład podał również autor krótkiej monografii wystaw wszechświatowych, opublikowanej Gazecie Rzemieślniczo-Przemysłowej [Historja wystaw… 1900: 5], który…