Montrésor, Kolekcja Branickich na zamku Montrésor (1845)

Zamek w Turenii we Francji kupiony przez Różę z Potockich Branicką dla syna Ksawerego Branickiego (1848). W 1877 roku zamek przeszedł w posiadanie brata właściciela Konstantego Branickiego, który umieścił tu część swojej kolekcji obrazów, a także zespół portretów rodowych zapisany testamentem przez Mikołaja Potockiego. Od połowy XIX wieku zamek jest w posiadaniu rodziny Reyów. Prawdopodobnie…

Drezno, Muzeum Narodowe im. Wodzińskich (1848-1850)

Muzeum im. Wodzińskich było pierwszym polskim muzeum z określeniem „narodowe” w nazwie. Zbiory jego stanowiła biblioteka i kolekcja grafiki oraz numizmatyki senatora i wojewody Królestwa Polskiego Macieja Wodzińskiego (1782-1848) zapisana testamentem Towarzystwu Literackiemu w Paryżu (dla Biblioteki Polskiej) wraz z sumą 100 tys. florenów polskich w listach zastawnych na potrzeby emigracji polskiej we Francji. Ponieważ…

Warszawa, Muzeum Erazma Majewskiego; Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego (1892)

Kolekcja Erazma Majewskiego, zapoczątkowana została w 1892 r., pięć lat później właściciel rozpoczął działania mające na celu powołanie muzeum przedhistorycznego. Do propagowania tej idei przyczyniło się wydawane od 1899 r. czasopismo „Światowit. Rocznik poświęcony archeologii pradziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej”. Podejmowane próby upublicznienia kolekcji szerszej publiczności powiodły się dopiero w 1908 r.,…

Paryż, Kolekcja Adolfa Cichowskiego (1833-1858)

Adolf Cichowski (1794-1852) był politykiem i kolekcjonerem, oficerem armii Księstwa Warszawskiego. Został odznaczony krzyżem Legii Honorowej, pracował w służbie cywilnej Królestwa Polskiego, był także jednym z pierwszych członków Towarzystwa Patriotycznego (od 1821), a po wyjeździe na emigrację także  Towarzystwa Literackiego i Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Chochowski był związany ze środowiskiem politycznym Czartoryskich (Hotelu Lambert). Kolekcja prywatna…