1903 – Lwów, Wystawa stu dzieł Jacka Malczewskiego

Na przełomie kwietnia i maja 1903 roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie zorganizowało wystawę stu prac Jacka Malczewskiego (1854-1929). Jak można przeczytać we wstępie do katalogu: „Otwierając wystawę stu dzieł naszego mistrza polskiego Jacka Malczewskiego, spełnia Dyrekcya jeden z najważniejszych punktów swego programu” i dalej: „[autora] poznać możemy tylko, poznając ciągłość jego rozwoju. Wtedy-to…