Monika NOWOCIŃSKA, Piotr ROGÓLSKI (oprac.) | Muzeum PTK w Radomiu (1908–1939)

[2018-06-19; aktualizacja:2018-12-16] W 1908 roku, dzięki staraniom księdza Jana Wiśniewskiego, historyka i kolekcjonera, powstało w Radomiu muzeum radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Muzeum początkowo funkcjonowało przy plebanii kościoła farnego na ul. Grodzkiej, gdzie odbywały się zebrania członków radomskiego PTK. W 1910 roku ks. Wiśniewski przeniósł siedzibę muzeum na ul. Lubelską do większego lokum, gdzie…

1908 – Lublin, Wystawa Hygieniczna

Otwarta we wrześniu przy placu przy ul. Cmentarnej Wystawa higieniczna została zorganizowana przez Lubelski Oddział Warszawskiego Towarzystwa Hygienicznego, przy okazji konferencji naukowej organizowanej dla członków towarzystwa przez Radę Zarządzającą, pod przewodnictwem społecznika dra Józefa Polaka (1857-1928). W organizacji wystawy pomogło wsparcie społeczne (finansowe) oraz Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego (organizacyjne). „W ten sposób, jak czytamy we wstępie…

1908 – Łódź, Wystawa Sztuk Pięknych

Ponad 100 lat temu, 14 listopada, w budynku przy ul. Południowej 3 w Łodzi, otwarta została Wystawa Sztuk Pięknych. Zorganizowana została przez łódzkie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (zał. 1906), którego głównym celem było krzewienia czytelnictwa, organizowanie kursów czytania i pisania czy zakładanie i utrzymywanie działalności bibliotek. Idea organizacji wystawy miała na celu podniesienie popularności sztuk pięknych…