Formularze ankiet naukowych, przygotowane w czasie procesu dokumentowania informacji o wczesnych instytucjach muzealnych.


Arkadia k. Nieborowa

Ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej, 1778–1821


Augustów

Muzeum 104. Ustiużskiego Pułku Piechoty Generała Księcia Bagrationa (Muzej 104-ogo pechotnogo Ustiužskogo generala knâzâ Bagrationa polka), 1910–1918


Bąkowice pod Chyrowem

Zbiory muzealne Zakładu Naukowo-Wychowawczego oo. Jezuitów, 1883–1939


Beresteczko (Ukraina)

Muzeum-Pomnik „Kozackie Mogiły” (Muzej v chrame-pamjatnike na Kozackich mogilach), 1914


Berlin (Niemcy)

Galeria Malarstwa Atanazego Raczyńskiego, 1836–1883


Biała (Bielsko-Biała)

Muzeum Miejskie, 1902–1939


Biała Cerkiew (Ukraina)

Muzeum 9. Bużskiego Pułku Ułanów Arcyksięcia Austriackiego Franciszka-Ferdynanda (Muzej 9-go ulanskogo Bugskogo Ercgercoga Avstrijskogo Franca Ferdinanda polka), [1900]–1918


Białowieża

Muzeum Myśliwskie/ Muzeum Puszczy Białowieskiej (Muzej Belovezskoi Pušči), 1913–1915


Muzeum Przyrodnicze/ Muzeum Puszczańskie, 1915–1918


Białystok

Muzeum 4. Mariupolskiego Pułku Huzarów Cesarzowej Elżbiety Pietrowny (Muzej 4-go Gusarskogo Imperatricy Elizavety Pietrowny polka), [1900]–1918


Muzeum 4. Charkowskiego Pułku Ułanów (Muzej 4-go ulanskogo Charkovskogo polka), 1911–1916


Biecz

Muzeum Regionalne, przy Czytelni Ludowej im. Tadeusza Kościuszki, 1898–1914


Bielsko (Bielsko-Biała)

Muzeum Miejskie, 1903–1941


Bobrek (pow. cieszyński)

Muzeum Śląskie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1911–1930


Bordzie-Bijaty (Litwa)

Muzeum w Wydrążonym Dębie Baublis Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška), 1812


Braniewo

Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum (Das Antik-Archäologische Kabinett am Lyceum Hosianum), 1880–1945


Muzeum Starożytności Warmińskich (Museum für die Altertümer Ermlands), 1903–1922


Bruksela (Belgia)

Międzynarodowe Muzeum Prasy, sekcja polska (Musée international de la presse, séction polonaise), 1907


Brześć Litewski (Białoruś)

Muzeum 152. Władykaukazkiego Pułku Piechoty Generała Jermołowa (Muzej 152-go pechotnogo Vladykavkazskogo generala Jermolova polka), [1900]–1918


Bychów (Białoruś)

Mobilne Muzeum Pedagogiczne Ziemstwa Powiatowego (Obrazcovyj mobil’nyj pedagogičeskij muzej pri uezdnom zemstve), 1911–1918


Bydgoszcz

Bydgoskie Muzeum Historyczne (Historisches Museum zu Bromberg), 1890–1919

Chełm Lubelski

Muzeum 65. Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości (Muzej 65-go pechotnogo Moskovskogo Ego Veličestva polka), 1886–1918


Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego (Cerkovno-Archeologičeskij muzej pri Cholmskom Pravoslavnom Svjato-Bogorodickom Bratstve), 1882–1914


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1914


Chicago (USA)

Muzeum Związku Narodowego Polskiego, 1891–1931


Chroberz

Muzeum Polskie im. Świdzińskich ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich,
1858–1860


Ciechanów

Muzeum 6. Wołyńskiego Pułku Ułanów (Muzej 6-go ulanskogo Volynskogo polka), [1900]–1918


Ciechocinek

Zbiory muzealne przy Państwowym Zakładzie Zdrojowym, 1901


Cieszyn

Muzeum i Biblioteka ks. Leopolda Jana Szersznika, 1808–1814


Muzeum Miejskie, 1901


Muzeum Śląskie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1896–1911


Czerniowce (Ukraina)

Gabinet numizmatyczny Biblioteki Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Domu
Polskim, 1867


Częstochowa

Skarbiec oo. Paulinów, 1896


Rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych, 1896–1913


Muzeum 14. Mitawskiego Pułku Huzarów (Muzej 14-go gusarskogo Mitavskogo polka), [1900]–1918


Muzeum Higieny, 1905–1923


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1918


Czortków-Wygnanka (Ukraina)

Muzeum familijne Sadowskich, 1895–1914

Dąbrowa Górnicza

Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910–1918


Drezno (Niemcy)

Muzeum Narodowe im. Wodzińskich, 1848–1850


Dryssa (Verchnadźwińsk, Białoruś)

Muzeum Pedagogiczne przy Drysieńskiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Pedagogičeskij
muzej pri Drissenskom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918


Dublany pod Lwowem (Ukraina)

Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Muzea Krajowej Szkoły Rolniczej/ Muzea Akademii Rolniczej/Muzeum Rolnictwa Politechniki Lwowskiej, 1858–1919


Dubno (Ukraina)

Muzeum 11. Czugujewskiego Pułku Ułanów Jej Cesarskiej Wysokości Cesarzowej Marii Fiodorowny (Muzej 11-go ulanskogo Čuguevskogo Eë Veličestva Gosudaryni Marii Fedorovny polka), [1900]–1918


Muzeum 41. Selengińskiego Pułku Piechoty (Muzej 41-go pechotnogo Seleginskogo
polka), [1900]–1918


Dyneburg, Dźwińsk, Daugavpils (Łotwa)

Muzeum 97. Liwlandzkiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka hr. Szeremetiewa
(Muzej 97-go pechotnogo Liflândskogo general-feldmaršala grafa Šeremeteva polka), [1900]–1918


Muzeum 98. Juriewskiego Pułku Piechoty (Muzej 98-go pechotnogo Ûrevskogo polka), [1900]–1918


Muzeum 99. Iwangrodzkiego Pułku Piechoty (Muzej 99-go pechotnogo Ivangorodskogo
polka), [1900]–1918


Muzeum 100. Ostrowskiego Pułku Piechoty (Muzej 100-go pechotnogo Ostrovskogo
polka), [1900]–1913 (1913–1918 w Witebsku)


Muzeum Pedagogiczne przy Dyneburskiej 2 Szkole Miejskiej (Pedagogičeskij muzej pri Dvinskom 2 gorodskom učilišče ), 1910–1918


Dzików

Kolekcja Tarnowskich, 1831–1939

Elbląg

Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1864–1945


Garwolin

Muzeum 13. Pułku Dragonów Feldmarszałka Münnicha (Muzej 13-go dragunskogo feldmaršala Münnicha polka), [1900]–1918


Gdańsk

Zbiory Biblioteki Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis),
1596–1945


Kunstkamera w Złotej Kamienicy Johanna Speimanna, 1618–1660


Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda, 1690–1716


Zbiory Instytutu Handlowego (kolekcja Kabruna), 1833–1872


Muzeum Miejskie (Stadtmuseum), 1870–1945


Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Provinzial-Kunstgewerbemuseum), 1881–1884


Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne (Westpreußisches Provinzial Museum),
1880–1945


Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego, 1904–1939


Golub (Golub-Dobrzyń)

Muzeum na Zamku oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1945


Gołuchów

Zbiory muzealne zamku XX. Czartoryskich, 1886–1939


Gorzów Wielkopolski

Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1884–1945


Gostyń

Zbiory muzealne kasyna obywatelskiego, 1835–1851


Grajewo

Muzeum 4. Nowotroicko-Jekaterinosławskiego Pułku Dragonów Generał-Feldmarszałka Księcia Potemkina-Taurydzkiego (Muzej 4-go Dragunskogo Novotroicko-Ekaterinoslavskogo general-feldmaršala knàzà Potemkina-Tavričeskogo polka), [1900]–1918


Grodno (Białoruś)

Gabinet historii naturalnej Królewskiej Szkoły Lekarskiej, 1776–1783


Zbiory muzealne Kolegium dominikańskiego, 1799/1800


Muzeum Leśne Państwowej Izby Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867


Muzeum 101. Permskiego Pułku Piechoty (Muzej 101-go pechotnogo Permskogo polka), [1900]–1918


Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri Gubernskom Statističkom Komitete), 1867–1909


Muzeum 4. Batalionu Saperskiego Generał-Adiutanta hr. Totlebena (Muzej 4-go sapernogo general-adûtanta grafa Totlebena polka), [1900]–1918


Skarbnica starożytności Komitetu Cerkiewno-Archeologicznego (Drevne-chranilišče pri Cerkovno-istoričeskim komitete), 1905–1918


Muzeum Ogólnoedukacyjne Towarzystwa Pedagogicznego (Obščeobrazovatel’nyj muzej Pedagogičeskogo obščestva), 1912–1915


Muzeum Strzeleckie Garnizonowe (Muzej strel’by), 1913–1915


Grudziądz

Muzeum Miejskie (Städtisches Museum für Altertum), 1883

Hel

Kolekcja bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego Naukowych Instytutów
Rolniczych w Bydgoszczy, 1913


Homel (Białoruś)

Muzeum 160. Abchazkiego Pułku Piechoty (Muzej 160-go pechotnogo Abchazskogo polka), [1900]–1918


Horodok (Białoruś)

Muzeum Pedagogiczne przy Horodeckiej Miejskiej Szkole (Pedagogičeskij muzej pri Gorodskom gorodskom učilišče), 1909–1918


Horodok (Ukraina)

Muzeum Wołyńskie barona Steinheila (Gorodeckij Muzej Volynskoj Gubernii Barona F.R. Štejngel’a), 1896–1914


Horki (Białoruś)

Muzeum Historii Naturalnej Rolnego Instytutu, 1846–1864


Hrubieszów

Muzeum 7. Olwiopolskiego Pułku Ułanów J.W. Króla Hiszpańskiego Alfonsa XIII (Muzej 7-go ulanskogo Olviopolskogo E.V. Korola Ispanii Alfonsa XIII polka), [1900]–1918


Jabłonna

Muzeum 8. Estlandzkiego Pułku Piechoty Feldmarszałka Hurko (Muzej 8-go pechotnogo Estlandskogo feldmaršala Hurko polka), [1900]–1918


Jędrzejów

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1914

Kalisz

Muzeum 14. Małorosyjskiego Pułku Dragonów (Muzej 14-go dragunskogo Malorossijskogo polka), [1900]–1918Kalwaria pod Suwałkami

Muzeum 2. Kurlandzkiego Pułku Lejb-Ułańskiego Cesarza Aleksandra II (Muzej 2-go lejb-ulanskogo Imperatora Aleksandra II polka), [1900]–1918


Kamieniec Podolski (Ukraina)

Muzeum Przyrodnicze i Patologiczne Towarzystwa Lekarzy Podolskich, 1862–1865


Muzeum Podolskiego Eparchialnego Komitetu Historyczno-Statystycznego (Muzej Podol’skogo Eparchial’nogo Itoriko-statističeskogo Komiteta),
1890–1920


Muzeum Towarzystwa Badaczy Natury i Miłośników Przyrody (Muzej Obščestva Podol’skich Estestvoispytatelej i ljubitelej prirody), 1913–1918


Kartuzy

Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1907


Kielce

Muzeum 14. Jamburskiego Pułku Ułanów Wielkiej Księżny Marii Aleksandrowy (Muzej 14-go ulanskogo Àmburgskogo Eà Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàgini Marii Aleksadnrovny polka), [1900]–1918


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1908–1934


Muzeum Diecezjalne, 1911–1945


Klimowicze (Białoruś)

Muzeum Starożytności przy Męskim Gimnazjum (Muzej mestnych drevnostej pri mužskoj gimnazii), 1911–1918


Kołomyja (Ukraina)

Muzeum Starzeńskiego/Muzeum Pokuckie, 1892–1901


Muzeum Pokuckie Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1913–1915


Kowel (Ukraina)

Muzeum 67. Tarutińskiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Oldenburskiego (Muzej 67-go pechotnogo Tarutinskogo Velikogo Gercoga Oldenburgskogo polka), [1900]–1918


Kowno (Litwa)

Muzeum Naukowo-Przemysłowe/Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie, 1897–1936


Muzeum 3. Noworosyjskiego Pułku Dragonów Wielkiej Księżny Heleny Włodymirowny (Muzej 3-go dragunskogo Novorossijskogo Eà Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàgini Eleny Vladimirovny polka), [1900]–1918


Muzeum Pedagogiczne Pomocy Naukowych przy Kowieńskiej Dyrekcji Szkół Ludowych im. [Matwieja I.] Płatowa (Platonovskij pedagogičeskij muzej nagljadnych učebnych posobij pri Kovenskoj direkcii narodnych učilišč), 1909–1918


Koźmin Wielkopolski

Muzeum parafialne, 1910–1939 (?)


Kórnik

Zbiory muzealne i biblioteka Działyńskich, 1861


Kraków

Zbiory muzealne Szkoły Głównej Koronnej (1783–1817)/zbiory muzealne CK Uniwersytetu Jagiellońskiego (1817–1918)

– Gabinet Historii Naturalnej/Gabinet Zoologiczny/Gabinet Mineralogiczny/ Gabinet Paleontologiczny/ Gabinet Geologiczny/ Gabinet Fizjograficzny, 1782

– Gabinet Anatomiczny/Gabinet Anatomiczno-Patologiczny/Muzeum Anatomii Collegium Medicum, 1782

– Gabinet Fizyczny i Mechaniczny, 1783

– Gabinet Numizmatyczny w zbiorach Biblioteki/Gabinet Archeologii/ /Gabinet Historii Sztuki/ Muzeum Sztuki i Archeologii, 1783–1940

– Zbiór Katedry Medycyny Sądowej, 1805

– Gabinet Weterynaryjny, 1826

– Gabinet Farmaceutyczny/ Gabinet Farmakognostyczny, 1818

– Gabinet Chemiczny, 1839

– Muzeum Historyczne Wydziału Lekarskiego, 1900


Gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim, 1815–1850


Muzeum Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego/Muzeum Archeologiczne Akademii Umiejętności/Muzeum Archeologiczne Polskiej
Akademii Umiejętności/Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 1850


Zbiory muzealne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1854


Muzeum Techniczno-Przemysłowe, 1868–1951


Muzeum Książąt Czartoryskich, 1876–2016


Skarbiec Katedralny na Wawelu, 1882


Muzeum Narodowe w Sukiennicach, 1879, 1884


Zbiory muzealne Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności, 1861


Dom i Muzeum Jana Matejki, 1895


Muzeum Historyczne m. Krakowa, 1898


Zbiory muzealne Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, 1901–1926


Kolekcja Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego, 1901–1920


Muzeum hr. Hutten-Czapskich, 1904


Muzeum Diecezjalne, 1906


Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem, 1910


Muzeum Etnograficzne, 1911


Zbiory muzealne kościoła Franciszkanów


Krościenko

Muzeum Pienińskie, 1914


Krzemieniec (Ukraina)

Zbiory muzealne Liceum Krzemienieckiego, 1802–1842


Krzeszowice

Ekspozycja muzealna w domu zdrojowym Vauxhall Lubomirskich/Potockich, 1786–1850


Kwidzyn

Zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej (Historischer
Verein für den Regierungsbezirk), 1876–1945

Lepel (Białoruś)

Muzeum Pedagogiczne przy Lepelskiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Pedagogičeskij
muzej pri Lepelskom mužkom prichodskom učilišče), 1909–1918


Mobilne Muzeum Pomocy Wizualnych Ziemstwa Powiatowego (Mobil’nyj
muzej nagljadnych posobij), 1911–1918


Lublin

Muzeum 69. Riazańskiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia
Aleksandra Golicyna (Muzej 69-go pechotnogo Ràzanskogo general-feldmaršala
knàzà Aleksandra Golicyna polka), [1900]–1918


Muzeum Lubelskie, 1906–1939


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911


Lucerna (Szwajcaria)

Muzeum Wojny i Pokoju (Kriegs & Friedens Museum), 1902–1919


Lucyn (Łotwa)

Rejonowe Muzeum Powiatu Lucyńskiego (Rajonnyj muzej Ljucinskogo uezda),
1909–1918


Lwów (Ukraina)

Zbiory muzealne Uniwersytetu Józefińskiego, 1784–1805/ zbiory muzealne CK Uniwersytetu Franciszkańskiego (1817–1918)

– Gabinet chirurgiczny (później Instytut Medyczno-Chirurgiczny)

– Gabinet historii naturalnej, 1784

– Gabinet fizyczny, 1817

– Gabinet numizmatyczny, 1818 (?)

– Gabinet architektoniczny, 1825–1844 (?)

– Zbiory chemiczne, 1853

– Gabinet botaniczny, 1852

– Gabinet mineralogiczny, 1864

– Gabinet archeologiczny, 1880

– Gabinet geograficzny, 1883

– Muzeum Zoologiczne, 1885

– Muzeum Anatomiczne, 1891

– Muzeum Histologiczno-Embriologiczne, 1895

– Zbiory zakładu geologiczno-paleontologicznego, 1905

– Muzeum Botaniczne, 1906

– Muzeum Farmakognostyczne


Galeria Dąmbskich, 1820


Muzeum ks. Lubomirskich przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 1823, 1870


Zbiory muzealne Rusińskiego Domu Narodowego (Muzeї „Narodnoho Domu”), 1851–1939


Muzeum Narodowe Ruskiego Towarzystwa Proświta, 1868


Zbiory muzealne Politechniki Lwowskiej

– Muzeum Mineralogii i Petrografii, 1872

– Muzeum Geologii i Paleontologii, 1873

– Muzeum Budowy Maszyn, 1913


Zbiory muzealne Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 1873


Muzeum Łowieckie Włodzimierza Dzieduszyckiego przy Krajowej Szkole
Gospodarstwa Lasowego, 1874


Muzeum Przemysłowe/Muzeum Artystyczno-Przemysłowe, 1874


Muzeum Dzieduszyckich, 1880


Muzeum Stauropigijne (Muzej Stavropyhijs’koho Instytuta), 1889–1940


Muzeum Historyczne m. Lwowa, 1893–1939


Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki (Muzej pry Naukovim
Tovarystvi imeny Ševčenka), 1893–1940


Panorama Racławicka Kossaka i Styki, 1894–1944


Zbiory muzealne przy bibliotece Pawlikowskich, 1895–1921


Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego, 1895–1945


Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa/ Instytutu Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej, 1898


Zbiory muzealne Biblioteki Baworowskich, 1900–1941/1944


Muzeum Szkolne Polskie, 1903–1931


Muzeum Katechetyczne, 1905


Muzeum Ukraińskie Narodowe imienia metropolity Andrzeja hrabiego na Szeptycach Szeptyckiego (Nacional’nyj muzej imeni mytropolyta Andreja grafa na Šeptyčach Šeptyc’koho), 1905–1940


Lwowska Galeria Miejska, 1907


Muzeum Narodowe im. Jana III, 1908–1940


Muzeum (Galeria) Miączyńskich-Dzieduszuckich, 1909–1939


Muzeum Archidiecezjalne Rzymsko-Katolickie im. Jana Długosza, 1916


Muzeum „Rekordeum”, 1916–1939


Zbiory muzealne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych


Ładyżyn (Ukraina)

Muzeum 75. Sewastopolskiego Pułku Piechoty (Muzej 75-go pechotnogo
Sevastopolskogo polka), [1900]–1918


Łomża

Muzeum 13. Biełozierskiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka księcia Wołkońskiego (Muzej 13-go pechotnogo Belozerskogo general-feldmaršala grafa Volkonskogo polka), [1900]–1918


Muzeum 6. Wołyńskiego Pułku Ułanów (Muzej 6-go ulanskogo Volynskogo
polka), [1900]–1918


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910–1918


Łowicz

Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego, 1906–1937


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909–1937


Łódź

Muzeum 1. Pułku Strzelców, [1900]–1918


Muzeum Nauki i Sztuki, 1910–1928


Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1924


Łuck (Ukraina)

Skarbnica przy Prawosławnym Bractwie Podwyższenia Krzyża Świętego (Drevlechranilišče pri Pravoslavnom Bratstve Vozdviženija Svjatogo Kresta v g. Lucke), 1890–1918


Muzeum 11. Iziumskiego Pułku Huzarów generała Dorochowa (Muzej 11-go gusarskogo Izûmskogo generala Dorochova polka), [1900]–1918


Malbork

Muzeum Towarzystwa Odbudowy i Upiększenia Malborka (Schloßbauverwaltung Marienburg), 1884


Mariampol (Ukraina)

Muzeum 3. Elizawietgradzkiego Pułku Huzarów Wielkiej Księżny Olgi Nikołajewny (Muzej 3-go gusarskogo Elizavetgradskogo Ego Imperetorskogo Veličestva Velikoj Knàžny Olgi Nikolaevny polka), [1900]–1918


Miechów

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911–1919


Międzybórz (Ukraina)

Muzeum 12. Achtyrskiego Pułku Huzarów Generała Denisa Dawidowa i Wielkiej Księżnej Olgi Aleksandrowny (Muzej 12-go gusarskogo Achtyrskogo generala Denisa Davydova i Eà Imperetorskogo Vysočestva Velikoj Knàgini Olgi Aleksandrovny polka), [1900]–1918


Miłosław

Galeria Malarstwa Seweryna Mielżyńskiego, 1870–1874


Mińsk Litewski (Białoruś)

Zbiory muzealne Gimnazjum Mińskiego, 1799/1800


Muzeum Leśne Państwowej Izby Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867


Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri Gubernskom Statističkom Komitete v Minske), 1867–1909


Muzeum Henryka Ch. Tatura, 1870–1907


Muzeum Starożytności Komitetu Cerkiewno-Archeologicznego (Muzej cerkovnogo istoriko-archeologičeskogo Komiteta), 1905–1915


Muzeum Pedagogiczne przy Żeńskich Kursach Pedagogicznych (Muzej nagljadnych posobij pri Minskich ženskich pedagogičeskich kursach), 1910–1918


Muzeum Miejskie Towarzystwa Miłośników Przyrodoznawstwa, Etnografii i Archeologii (Gorodskoj muzej pri Obščestve ljubitelej estestvoznanija, etnografii i archeologii), 1912–1920


Muzeum Artystyczno-Przemysłowe przy Szkole Handlowej (Remeslenno-promyšlennyj
muzej pri kommerčeskom učilišče), 1912–1918


Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego przy Ziemskiej Radzie Gubernialnej (Sel’skochozajstvennyj muzej pri gubernskoj zemskoj uprave), 1913–1918


Muzeum Preparatów Towarzystwa Lekarskiego (Muzej preparatov Minskogo Obščestva Vračej), 1913–1919


Muzeum Współczesnej Wojny przy Radzie Gubernialnej (Muzej sovremennoj vojny), 1914


Zbiory muzealne mińskiego koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1916


Mińsk Mazowiecki (Nowomińsk)

Muzeum 13. Włodzimierskiego Pułku Ułanów (Muzej 13 ulanskogo Vladimirskogo polka), [1900]–1918


Mitawa, Jełgawa (Łotwa)

Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne (Kurländisches Provincialmuseum),
1818–1939


Muzeum 19. Archangelgorodskiego Pułku Dragonów (Muzej 19-go dragunskogo
Archangelogorodskogo polka), [1900]–1918


Mohylew (Białoruś)

Gabinet historii naturalnej i numizmatyki Szkoły Głównej, 1799/1800


Muzeum Leśne Izba Państwowa Nieruchomości (Muzej lesnogo chozajstva), 1858–1867


Muzeum Gubernialnego Komitetu Statystycznego (Gubernskij muzej pri Gubernskom Statističskom Komitete), 1867–1919


Muzeum Gubernialne (Gubernskij muzej), 1967–1918


Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne Bogajawlenskogo Prawosławnego Bractwa
(Mogilevskij cerkovno-archeologičeskij muzej), 1897–1919


Muzeum Pomocy Wizualnych Ziemstwa Guberni Mohylewskiej (Muzej nagljadnych učebnych posobij knižnogo sklada Mogilevskogo gubernskogo zemstva), 1911–1918


Muzeum Hydrotechniczne Zarząd Rolnictwa i Własności Ziemskiej (Gidrotechničeskij
muzej), 1915–1918


Muzeum Pedagogiczne Ziemstwa Powiatowego (Pedagogičeskij muzej pri uezdskoj uprave), 1916–1918


Mohylów Podolski (Ukraina)

Zbiory muzealne Towarzystwa do badań Przydniestrza (Muzejnoe sobranie
Obščestva Issledovanij Pridnestrov’ja)


Muzeum 48. Odesskiego Pułku Piechoty Cesarza Aleksandra I (Muzej 48 pechotnogo
Odesskogo Imperatora Aleksandra I polka), [1900]–1918


Mołodeczno (Białoruś)

Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Pedagogičeskij muzej
pri Molodečnenskoj učitel’skoj seminarii), 1910–1915


Montrésor (Francja)

Zbiory muzealne zamku Xawerego Branickiego, 1845


Mońki pod Białymstokiem

Muzeum 62. Suzdalskiego Pułku Piechoty Generalissimusa księcia Suworowa (Muzej 62-go pechotnogo Suzdalskogo generalissmusa knàzà Suvorova polka), [1900]–1918


Mścisław (Białoruś)

Muzeum Starożytności Seminarium Duchownego (Mstislavskij Muzej Drevnostej),
1914–1918 (?)


Nałęczów

Muzeum Ziemi Lubelskiej/Muzeum Ziem położonych między Wisłą i Bugiem? /Muzeum Nałęczowskie, 1902–1921


Newel (Rosja)

Muzeum Pomocy Naukowych przy Newelskiej Drugiej Męskiej Cerkiewnej Szkole (Muzej nagljadnych posobij pri Nevelskom vtorom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918


Niedźwiedź

Kolekcja-muzeum Mieczkowskich, 1885–1931


Nieśwież (Białoruś)

Muzeum Pomocy Naukowych przy Seminarium Nauczycielskim (Muzej nagljadnych posobij pri Nesvižskoj učitel’skoj seminarii), 1910–1915


Nowogród nad Narwią

Muzeum Kurpiowskie, 1917–1939


Nowogród Wołyński (Ukraina)

Muzeum Pedagogiczne (Pedagogičeskij muzej), 1912–1918


Nowy Sącz

Muzeum Ziemi Sądeckiej Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1909–1945

Ojców

Muzeum Krajoznawcze, Przyrodniczo-Archeologiczne na Zamku, 1908–1918

Olita (Litwa)

Muzeum 108. Saratowskiego Pułku Piechoty (Muzej 108-go pechotnogo Saratovskogo polka), [1900]–1918

Olkusz

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1911

Muzeum Koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Olkuszu, 1916–1930

Osowiec-Twierdza

Muzeum 61. Włodzimierskiego Pułku Piechoty (Muzej 61-go pechotnogo
Vladimirskogo polka), [1900]–1918

Ostrołęka

Muzeum 6. Głuchowskiego Pułku Dragonów Cesarzowej Katarzyny Wielkiej (Muzej 6-go dragunskogo Gluchovskogo Imperatricy Ekateriny Velikoj polka), [1900]–1918

Muzeum 22. Niżgorodzkiego Pułku Piechoty (Muzej 22-go pechotnogo Nižgorodskogo polka), [1900]–1918

Muzeum Puszczańskie/ Muzeum Kurpiów, 1913–1915

Ostróg (Ukraina)

Muzeum Bractwa im. XX. Ostrogskich (Drevlechranilišče/ Istoričeskij muzej
Bratstva imeni Knjazej Ostrožskich), 1914

Ostrów Mazowiecki

Muzeum 24. Symbirskiego Pułku Piechoty Generała Newierowskiego (Muzej24-go pechotnogo Symbirskogo generala Neverovskogo polka), [1900]–1918

Ostrów Wielkopolski

Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelni Ludowych, 1907–1914 (?)

Pabianice

Zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego, 1910–1914

Paryż (Francja)

Biblioteka Polska, 1838

Muzeum Adama Mickiewicza, 1903

Kolekcja Adolfa Cichowskiego, 1833–1858

Hôtel Lambert Czartoryskich, 1846–1876

Muzeum-pracownia Balzaka Mniszcha, po 1870

Muzeum Lubomirskich (jakoby oddział wzmiankowany w czasie I wojny
światowej), 1919

Pieskowa Skała

Muzeum na Zamku, zbiory Polskiej Macierzy Szkolnej i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1907–1915

Piotrków Trybunalski

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/Muzeum Ziemi Piotrkowskiej, 1909

Pleszew

Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelni Ludowych, 1912–1928

Płock

Muzeum Pierwszego Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wydziałowej, 1820–1831

Zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego, 1881–1900

Zbiory Towarzystwa Zbiorów Szkolnych, 1904–1908

Muzeum Diecezjalne, 1905

Muzeum reaktywowanego Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1908

Płoskirów (Ukraina)

Muzeum 12. Biełgorodzkiego Pułku Ułanów Jego Wysokości Cesarza Austrii
Króla Węgier Franciszka Józefa I (Muzej 12-go ulanskogo Belgorodskogo Imperatora Avstrijskogo korola Vengerskogo Franca-Josifa polka), 1900]–1918

Podhorce (Ukraina)

Zbiory muzealne Zamku XX. Sanguszków, 1867–1914

Połock (Białoruś)

Zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej), 1788–1831

Muzeum Archeologiczne i Gabinet Historii Naturalnej Połockiego Korpusu
Kadetów (Archeologičeskij muzej i kabinety estestvoznanija v kadetskom
korpuse v Polocke), 1880–1918

Pedagogiczne Muzeum Rejonowe przy Połockiej Męskiej Cerkiewnej Szkole
(Pedagogičeskij rajonnyj muzej pri Polockom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918

Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Pedagogičeskij muzej
nagljadnych posobij pri Polockoj učitel’skoj seminarii), 1910–1915

Poznań

Musaeum Mathematico-Phisicum Kolegium Jezuickiego, 1762–1773

Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1857–1876

Zbiory muzealne Niemieckiego Towarzystwa Nauk Naturalnych Prowincji Poznańskiej (Deutscher Naturwissenschaftlichen Verein der ProvinzPosen), pierwsza połowa XIX do 1904

Muzeum Mielżyńskich (zbiory PTPN), 1876–1923/1924

Prowincjalne Muzeum Towarzystwa Historycznego Prowincji Poznańskiej
(Posenches Provinzial-Museum der Historische Gesellschaft für Provinz
Posen), 1885–1893

Muzeum Prowincjalne (Provinzialmuseum), 1893–1918 (od 1902 Kaiser-Friedrich-Museum)

Muzeum Archidiecezjalne, 1894

Muzeum Szkolne (Schulmuseum), 1897–1918

Muzeum Etnograficzne, 1911–1939

Muzeum Hindenburga (Hindenburgmuseum), 1916–1918

Przasnysz

Muzeum 6. Klastyckiego Pułku Huzarów Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego
Księcia Hesji Ernesta Ludwika (Muzej 6-go gusarskogo Klastyckogo Ego Korolevskogo Veličestva Velikogo Gercoga Gessenskogo Ernsta-Lûdviga
polka), [1900]–1918

Przemęt

Muzeum Parafialne, 1895–1915 (?)

Przemyśl

Muzeum Diecezjalne, 1902

Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk/Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
1909

Puławy

Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej, 1801–1831

Zbiory muzealne Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego/Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Novo-Aleksandrijskij Institut Selskogo Chozâistva i Lesovodstva)/ Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego, 1862

Pułtusk

Muzeum 7. Rewelskiego Pułku Piechoty Generała Tuczkowa IV (Muzej 7-go
pechotnogo Revelskogo generala Tučkova 4-go polka), [1900]–1918

Radom

Gabinet historyczno-naturalny gubernatora E. Białoskórskiego w gmachu rządu guberni radomskiej, 1845–1856

Zbiory muzealne technologiczne i mineralogiczne rządu gubernialnego, 1874

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910–1940

Rapperswil (Szwajcaria)

Muzeum Narodowe Polskie, 1870–1927

Raszków

Zbiory muzealne kasyna obywatelskiego, 1839–1846

Rogalin

Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego, 1815/1820–1939

Galeria Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, 1912–1939

Rohaczów (Białoruś)

Muzeum 117. Jarosławskiego Pułku Piechoty (Muzej 117-go pechotnogo
Àroslavskogo polka), [1900]–1918

Muzeum Pedagogiczne Seminarium Nauczycielskiego (Muzej nagljadnych
posobij pri Rogačevskoj učitel’skoj seminarii), 1909–1915

Równe (Ukraina)

Muzeum 127. Putiwelskiego Pułku Piechoty (Muzej 127-go pechotnogo Putivelskogo polka), [1900]–1918

Różan

Muzeum 21. Muromskiego Pułku Piechoty (Muzej 21-go pechotnogo Muromskogo polka), [1900]–1918

Rzeszów

Galeria Dąmbskich w ratuszu, 1903–1929

Muzeum Przemysłowe, 1914

Rzeżyca (Łotwa)

Muzeum Pomocy Naukowych przy Rzeżyckiej Męskiej Cerkiewnej Szkole
(Muzej nagljadnych posobij pri Režickom mužskom prichodskom učilišče), 1909–1918

Rzym (Włochy)

Zbiory muzealne willi Stanisława Poniatowskiego, 1821–1826

Muzeum Kopernika, 1879

Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense, 1888

Sandomierz

Gabinet sztuki seminarium duchownego, 1882

Muzeum Diecezjalne, 1902

Siebież (Rosja)

Mobilne Muzeum do Walki z Alkoholizmem Ziemstwa Powiatowego (Peredvižnoj muzej dlja bor’by s alkogolizmom), 1913–1915

Siedlce

Muzeum 13. Narewskiego Pułku Huzarów Jego Wysokości Cesarza Niemieckiego Króla Pruskiego Wilhelma II (Muzej 13 gusarskogo Narvskogo Ego Veličestva Imperatora Gemanskogo korola Pruskogo Vilgelma II polka), [1900]–1918

Muzeum Podlaskie oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1909–
–1918

Siemiatycze

Gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej, 1777–1800

Słonim (Białoruś)

Muzeum 118. Szujskiego Pułku Piechoty (Muzej 118-go pechotnogo Šuiskogo
polka), [1900]–1918

Sokółka

Muzeum 63. Uglickiego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka Apraksina
(Muzej 63-go pechotnogo Uglickogo general-feldmaršala Apraksina polka),
[1900]–1918

Sołotwin (Ukraina)

Filia Muzeum Pszczelniczego (w Warszawie?) hr. Ledóchowskiego

Sopot

Muzeum Kaszubsko-Pomorskie, 1912–1914

Sosnowiec

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego im. Zygmunta Glogera, 1910

Starokonstanty-nów (Ukraina)

Muzeum 45. Azowskiego Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Borysa Włodymirowicza (Muzej 45-go pechotnogo Azovskogo Velikogo Knàzà Borysa Vladimiroviča polka), [1900]–1918

Sucha

Zbiory muzealne Władysława Branickiego/Tarnowskich, 1843–1945

Suwałki

Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych, 1856–1872

Muzeum 20. Pułku Strzelców (Muzej 20-go strelkovogo polka), [1900]–1918

Muzeum 2. Pskowskiego Pułku Lejb-dragońskiego Jej Wysokości Cesarzowej
Marii Fiodorowny (Muzej 2-go lejb-dragunskogo Ee Veličestva Gosudariny
Marii Fedorovny polka), [1900]–1918

Muzeum 2. Pawłogradzkiego Pułku Lejb-huzarskiego Cesarza Aleksandra III
(Muzej 2-go lejb-gusarskogo Pavlogradskogo Imperatora Aleksandra III polka), [1900]–1918

Muzeum Ziemi Suwalskiej oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,
1909–1915

Szamotuły

Zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych, 1841–1846

Szelków

Muzeum Rolnicze Ludowe, 1897– 1915 (?)

Święciany (Litwa)

Szkolne Muzeum przy Pedagogicznych Kursach przy Święciańskiej Czteroklasowej Miejskiej Szkole (Škol’nyj muzej pri pedagogičeskich kursach pri Svencjanskom 4-kl. gorodskom učilišče), 1908–1918

Świsłocz (Białoruś)

Muzeum Pomocy Naukowych przy Seminarium Nauczycielskim (Muzej nagljadnych posobij pri Svisločskoj učitel’skoj seminarii), 1909–1915

Tarnopol (Ukraina)

Muzeum Podolskie Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1907–1915; 1930–1939

Tarnów

Muzeum Diecezjalne, 1888

Toruń

Kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego, 1594

Muzeum Miejskie (Städtisches Museum), 1861–1920

Muzeum Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, 1875–1930

Waplewo

Kolekcja Sierakowskich

Warszawa

Gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów, k. XVII

Zbiory muzealne Biblioteki Załuskich, 1747–1795

Gabinet fizyczny jezuickiego Collegium Nobilium, 1767–1773

Gabinety Biblioteki Królewskiej w pałacu Pod Blachą, 1778–1795

Musaeum Potocianum Wincentego Potockiego, 1781

Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1811–1832

Galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem, 1814–1830

Zbiory muzealne Uniwersytetu Warszawskiego: zbiory muzealne Izby
Edukacji Publicznej (1807–1815)/ Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818–1832)/ zbiory muzealne Warszawskiego Okręgu Naukowego (1832–1862)/zbiory muzealne Szkoły Głównej Warszawskiej (1862–1869)/zbiory muzealne Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869–1915)

– Gabinet Odlewów Gipsowych, 1809–1844

– Gabinet Farmacyjny, 1809–1832

– Gabinet Anatomiczny, 1809–1832

– Gabinet Chirurgiczny, 1810–1832

– Gabinet Zoologiczny, 1818–1915

– Gabinet Mineralogiczny, 1818–1915

– Gabinet Modeli i Rysunków Architektonicznych, 1818–1832

– Gabinet Rycin, 1818–1832

– Gabinet Fizyczny, 1818–1832

– Gabinet Numizmatyczny I, 1818–1832

– Gabinet Numizmatyczny II, 1834–1915

– Galeria Obrazów, 1818–1862

– Gabinet Starożytnych Osobliwości, 1818–1869

– Zbiór materii medycznej, 1820–1832

– Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza, 1869–1915

– Gabinet archeologiczny, 1871–1915

– Muzeum Teodora Jezbery dla poglądowego zapoznania się z Rosją
przy Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (T.I. Iezbery Muzej dlà
naglàdnago oznakomlenià s Rosseyu pri Imperatorskom Varšavskom
Universitete), 1874–[ok. 1900]

Galeria Radziwiłłów w Królikarni, 1830–1856

Zbiory muzealne pałacu Potockich/ Branickich w Wilanowie, 1836

Zbiory muzealne Pałaców Cesarskich, 1839–1915/1918

Zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych, 1844–1864

Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 1860

Muzeum Konstantego Świdzińskiego i Biblioteka ordynacji Krasińskich,
1861–1944

Muzeum Miejskie/ Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe, 1862

Zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Zamoyskich, 1868–1944

Zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przeździeckich, 1870–1944

Zbiory muzealne Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 1872

Muzeum Rolnictwa i Przemysłu, 1875–1939

Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1875–1915 (1939 ?)

Muzeum Pszczelnicze, 1882–1889

Muzeum Pedagogiczne w szkole Babińskiego, 1882

Muzeum Ornitologiczne hr. Branickich, 1887–1918

Zbiory muzealne etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym, 1888–1896

Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, 1891–1936

Zbiory muzealne Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 1891

Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego, 1892–1941

Panorama na Dynasach, 1896–1910

Panorama na Karowej, 1897–1907

Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego, 1899

Muzeum Lejb-Gwardyjskiewgo Keksholmskiego Cesarza Austriackiego
(Muzej lejb-gwardii Keksgolmskogo Imperatora Avstrijskogo polka), 1899–1914

Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego (Muzej lejb-gwardii
Volynskogo polka), [1900]–1914

Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego (Muzej lejb-gwardii Litovskogo polka), [1900]–1914

Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich (Muzej lejb-
-gwardii Grodnenskogo gusarskogo polka), [1900]–1914

Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości (Muzej lejb-
-gwardii ulanskogo Ego Veličestva polka), [1900]–1914

Muzeum Sankt-Petersburskiego Pułku Lejbgwardii Króla Fryderyka Wilhelma
III (Muzej lejb-gwardii Sankt-Petersburgskogo Korola Fridricha
Vilgelma III polka), [1900]–1918

Muzeum 3. Brygady Artyleryjskiej Lejbgwardii (Muzej lejb-gwardii 3-ej
artilerijskoj brygady polka), [1900]–1918

Muzeum 29. Czernihowskego Pułku Piechoty Generał-Feldmarszałka hr.
Dybicza Zabajkalskiego (Muzej 29-go pechotnogo Černigovskogo general-
feldmaršala grafa Dybiča Zabajkalskogo polka), [1900]–1918

Muzeum Mineralogiczne i Geologiczne Politechniki Warszawskiej, 1900–
–1915

Muzeum Warszawskie w Domu dochodowym TZSP, 1903–1923

Zbiory muzealne Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim, 1904

Muzeum Starożytności Żydowskich Mathiasa Bersohna, 1905–1939

Zbiory muzealne Towarzystwa Miłośników Historii, 1906–1940

Muzeum Szkolne Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej, 1906–1907

Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1908–1918

Muzeum Archidiecezjalne, 1910

Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
1914–1937

Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym, 1916

Muzeum Pedagogiczne, 1917–1948 (?)

Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich, 1914–1917 (?)

Zbiory muzealne Magistratu Stołecznego m. Warszawy, 1817–1915

Zbiory muzealne Archikonfraterni Literackiej, 1859–1944

Zbiory muzealne warszawskich teatrów rządowych, 1902–1915

Zbiory muzealne Towarzystwa Miłośników Grafiki, 1912–1918

Wdzydze Kiszewskie

Muzeum Kaszubskie im. Izydora Gulgowskiego, 1907

Wiedeń (Austria)

Galeria Sztuki w Pałacu Karola Lanckorońskiego, 1894

Zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego, 1915–1921

Wieliczka

Muzeum Salinarne, 1898

Wieliż (Rosja)

Muzeum Pomocy Naukowych przy Wieliżskiej Pierwszej Cerkiewnej Szkole
(Muzej nagljadnych posobij pri Veližkom pervom mužskom prichodskom učilišče), 1908–1918

Wieluń

Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1910–1912, 1914

Wilno (Litwa)

Muzeum Fizyczne Akademii i Uniwersytetu Towarzystwa Jezusowego (1579–1773)/ zbiory muzealne Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego (1773–1781)/ /zbiory muzealne Szkoły Głównej Litewskiej/Wileńskiej (1781–1803)/ /zbiory muzealne Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832)/
/zbiory muzealne Cesarskiej Wileńskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej (1832–1842)

mmm

mmm


Print Friendly, PDF & Email