Tematem V Seminarium Muzealniczego, które odbyło się 25.lutego 2017 r. było muzeum i kultura pamięci. Tematykę tę przybliżyli zaproszeni goście: dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, który przedstawił refleksje na temat pamięci jako zjawiska wieloaspektowego, integralnego z historią oraz tożsamością, bazując na koncepcji miejsc pamięci (lieu de mémoire) Pierre’a Nory oraz propozycjach interpretacji pamięci autorstwa Aleidy i Jana Assmanów. Z kolei dr Michał Mencfel w swoim wystąpieniu wskazał na ścisły związek między szesnastowieczną teorią kolekcjonerstwa a sztuką pamięci. Ta, wydawać by się mogło, odległa tradycja jest podstawą dla interpretacji muzeum jako miejsca pamięci, które wywodzi się z przekonania, że przedmioty mają potencjał do wywoływania pamięci, która z kolei ma charakter narracyjny. Ewelina Bednarz zrelacjonowała natomiast dotychczasową obecność i aktywność projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” – w skrócie „Muzeum Pamięci” na profilach społecznościowych.

Ewelina Bednarz


Dodaj komentarz