15.08.2020

The Art Museum in the Digital Age
14-15.01.2021
Wiedeń, Austriacka Galeria Belvedere
Zgłoszenia do: 1.09.2020 r.

Już po raz trzeci Centrum Badawcze Belvedere podejmuje dyskusję nad transformacją cyfrową muzeów sztuki w ramach międzynarodowej konferencji. W 2021 r. nacisk zostanie położony zostanie na zbiory muzealne w Internecie oraz na rekontekstualizację obiektu muzealnego w sferze działalności cyfrowej.

Obszary badawcze:

  1. Muzeum jako cyfrowy magazyn wiedzy.
    Jądrem każdego muzeum jest jego kolekcja, do której zawsze odnoszą się wszelkie działania w jego otoczeniu. Również w „świecie wirtualnej komunikacji” „autentyczność muzeów […] leży niezmiennie w materialnym artefakcie”, postulował teoretyk mediów Wolfgang Ernst w 2012 r. Digitalizacja ma zatem na celu zabezpieczenie obiektów muzealnych jako cyfrowych surogatów na długi czas.
  2. Kolekcja online – kwestia dostępu

Zgłoszenia tematów z zakresu muzeów / muzeologii, sztuki i historii kultury, nauk o mediach i humanistyki cyfrowej należy przesłać wraz ze streszczeniem do 1.09.2020 r. na adres: j.aufreiter@belvedere.at

Komitet konferencji: Johanna Aufreiter, Christian Huemer, Ralph Knickmeier, Georg Lechner, (Österreichische Galerie Belvedere, Wiedeń), Koenraad Brosens (KU Leuven)

Języki konferencji: niemiecki i angielski

Partnerzy konferencji: Museum Association Austria, ICOM Austria
Uwaga: ze względu na stale zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa w razie potrzeby rozważana jest opcja konferencji online.

Hashtag: #digitalmuseum

Home » Cybermuzeologia » Konferencja: The Art Museum in the Digital Age, Wiedeń
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz