15.07.2020

Międzynarodowa Letnia Szkoła Historii Sztuki Cyfrowej (DAHSS), wspólna inicjatywa Uniwersytetu w Maladze i Uniwersytetu w Berkeley, we współpracy z Uniwersytetem Ludwiga Maximiliana w Monachium, realizować będzie piątą edycję (1-5.09.2020)

Ze względu na sytuację COVID-19, w tym roku Szkoła Letnia będzie dostępna online. Zespół DAHSS jest przekonany, że mamy bezprecedensową okazję do odkrywania nowych sposobów współpracy w realnym, globalnym scenariuszu, przy jednoczesnym zachowaniu wymiany międzyludzkiej.

Okres składania wniosków jest już otwarty (do 26.07.2020). Odwiedź stronę: http://historiadelartemalaga.uma.es/dahss20/applications/

Kurs ma orientację teoretyczno-praktyczną: wymiana teoretyczna i krytyczne dyskusje będą połączone z sesjami praktycznymi (sesjami laboratoryjnymi), podczas których uczestnicy będą współpracować. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości ostatniego dnia kursu.

Adresaci: studenci studiów podyplomowych, naukowcy akademiccy, niezależni naukowcy i specjaliści związani z dyscyplinami: historia sztuki i studia wizualne, sztuki plastyczne, projektowanie graficzne, informatyka, media i nowe media oraz muzealnictwo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://historiadelartemalaga.uma.es/dahss20/

Home » Cybermuzeologia » Międzynarodowa Letnia Szkoła Historii Sztuki Cyfrowej (DAHSS) – online
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz