International Journal for Digital and Public Humanities
Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Ca ’Foscari, Wenecja
Termin: do 15.04.2020

Tegoroczne dwa numery mają na celu zbadanie dwóch ujęć dotyczących koncepcji „fuzji” jako samej podstawy najnowszych osiągnięć w dziedzinie humanistyki cyfrowej i publicznej. Wiążąc się z otwartą koncepcją „fuzji”, propozycje mogą dotyczyć następujących dziedzin przekrojowych i ich podkategorii:

  • materiały (zabytki, dokumenty, dzieła sztuki, urodzone artefakty cyfrowe);
  • nośniki reprezentacji (dane obrazu, dane tekstowe, dane audiowizualne, dane 3D);
  • metody (modelowanie, epistemologia, zbieranie, przetwarzanie, wizualizacja, analiza, hermeneutyka);
  • sposoby dzielenia się (publikacja, uczestnictwo, komunikacja, ochrona, życie pozagrobowe);
  • aktorzy, czynniki, podmioty (społeczeństwo, instytucje, społeczności, technologia, środowisko, dyskurs).

Dla naukowców zainteresowanych złożeniem tekstu prosimy o napisanie streszczenia nie dłuższego niż 200 słów wraz z krótką notą biograficzną i wstępnym tytułem pracy. Wszystkie materiały należy przesyłać do 15 kwietnia 2020 r. (Nr 1) lub 15 sierpnia 2020 r. (Nr 2) pocztą elektroniczną (temat: „magazyn 2020 – Call for Papers”) na adres redakcji pod adresem: magazen @ unive.it. Powiadomienie o selekcji zostanie przekazane autorom w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.


Home » Cybermuzeologia » Nabór tekstów do International Journal for Digital and Public Humanities
Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz