23.10.2020 | Ewelina Bednarz

Na łamach serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowanej „Big Data w humanistyce i naukach społecznych” ukazał się artykuł Małgorzaty Baki Potencjał wykorzystania muzealnych zasobów cyfrowych w badaniu dziedzictwa kulturowego – kilka refleksji.

Wydawnictwo pod redakcją dr hab. Anety Firlej-Buzon prezentuje rozważania teoretyczne na temat zastosowania i wpływu dużych zasobów danowych na nauki humanistyczne i społeczne. „Publikacja Big data w humanistyce i naukach społecznych stanowi efekt krytycznej refleksji nad zagadnieniami z obszaru big data, z którymi mierzą się, pochodzący z ważniejszych środków naukowych badacze, reprezentujący różne obszary badawcze: komunikację społeczną i media, kulturoznawstwo, językoznawstwo, prawo oraz muzealnictwo i bibliotekoznawstwo (…)” [2020: 10].

Artykuł Małgorzaty Baki stanowi próbę wskazania na potencjał wykorzystania zasobów cyfrowych muzealnictwa polskiego w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz ukazuje wybrane problemy, które wpływają na ich ograniczenie. Autorka przedstawiła m.in. problem przemian w funkcji muzeów pod wpływem rozwoju technologicznego oraz potencjał dla nowych obszarów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, związanych z ucyfrowieniem. Przemiany te dokonały się w sferze komunikacji z odbiorcą, poprzez upowszechnianie wiedzy za pośrednictwem muzealnych platform cyfrowych stwarzając pole do działań partycypacyjnych.

Tekst dostępny jest na profilu autorki na ACADEMIA.EDU. Zapraszamy do lektury.