Małgorzata WAWRZAK | Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera

12.12.2016 | Jedna z uchwał I Zjazdu Reprezentantów Muzeów Polskich, zwołanego w kwietniu 1914 roku w Krakowie nakładała na utworzony wówczas „Związek Muzeów Polskich”, obowiązek dokonania wszelkich starań w celu opracowania i wydania naukowej monografii polskich muzeów. Taką informację znajdujemy w rozprawie Mieczysława Tretera[1], Muzea współczesne. Studjum muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne … Czytaj dalej Małgorzata WAWRZAK | Studium muzeologiczne Mieczysława Tretera