Aldona TOŁYSZ | “Odpowiednie dać rzeczy słowo” – Przemiany w polskiej definicji “muzeum” w XIX i XX wieku

08.12.2016 | Muzeum, będące instytucją wielowymiarową, stanowi istotny przedmiot badań specjalistów z różnych dziedzin, zarówno humanistyki, jak i, coraz częściej, przedstawicieli nauk ścisłych. Z tego też względu wielokrotnie punktem wyjścia dla analiz staje się definicja, z zasady precyzująca możliwie jasnym językiem cechy wyróżniające muzeum spośród innych instytucji poświęconych szeroko pojętej pamięci i kulturze. Sięgnięcie do … Czytaj dalej Aldona TOŁYSZ | “Odpowiednie dać rzeczy słowo” – Przemiany w polskiej definicji “muzeum” w XIX i XX wieku