W imieniu zespołu redakcyjnego – Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej oraz Małgorzaty Wawrzak mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki prof. Józefa Poklewskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wybitnego historyka sztuki i zasłużonego badacza dziejów sztuki polskiej nowożytnej oraz kultury wileńskiej – Studia w historii sztuki i kultury wileńskiej (wybór tekstów).

Książka jest, wydanym już pośmiertnie, zbiorem artykułów Profesora. Studia te pozwalają Czytelnikom poznać życie kulturalne i artystyczne dawnego polskiego Wilna; profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, wileńskich pisarzy, malarzy, architektów i wykładowców, których historia splotła się z dziejami obecnego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pisząc o Wilnie Profesor wracał do swoich korzeni, a tym samym do korzeni wielu Torunian.

Promocja książki odbędzie się 14. listopada, o godz. 18:00 w Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Prezentacja książki będzie wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Pamięć wieloraka: pamięci muzealne na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów.Przeczytaj fragment książki!Prof. Józef Poklewski-Koziełł urodził się 21 kwietnia 1937 roku w Kowalewie na Wileńszczyźnie. Studia w dziedzinie historii sztuki ukończył w 1963 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca doktorska została poświęcona sanktuarium maryjnemu w Świętej Lipce (1973), a habilitacyjna polskiemu życiu artystycznemu w międzywojennym Wilnie (1995). Jako wieloletni nauczyciel akademicki Józef Poklewski-Koziełł wykształcił wielu uczniów, był promotorem i recenzentem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, redaktorem wielu wydawnictw. Jego bogaty dorobek naukowy dotyczy głównie architektury nowożytnej oraz życia artystycznego na Wileńszczyźnie. Poczesne miejsce zajmują w nim prace poświęcone Świętej Lipce, Wydziałowi Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, warmińskim sanktuariom pielgrzymkowym czy też projektowi pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, był przez wiele lat członkiem Senatu UMK, Prezesem Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkiem Zarząd Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Toruniu, Przewodniczącym Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Prof. Józef Poklewski-Koziełł zmarł 21 maja. 

Przeczytaj fragment książki!Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz