Wystawa we Lwowie w 1894 r. : szkoły
Kulczyński Leon (1847-1932)

Wydawca: Nakładem autora (Drukarnia “Czasu”)
Odb. z “Przeglądu Polskiego” na miesiąc październik 1894 r.
Kraków 1894

Prawa: Domena publiczna.
Źródło: Biblioteka Narodowa
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Śląska, Katowice

Zasoby: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/208791?id=208791

[mb]


Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz