Spis drugiej seryi wystawy Katalog Wystawy przemysłowo rolniczej w Kościanie w dniach 17-go i 18-go Maja 1870.

Wydawca: druk. S. Meyera
Kościan 1870

Prawa do dysponowania publikacją: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Prawa: domena publiczna; dla wszystkich bez ograniczeń
Digitalizacja: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Sponsor digitalizacji: Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja – zadanie finansowane w ramach umowy nr 580/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Lokalizacja oryginału: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zasób: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=455933

[mb]

Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Baka

Dodaj komentarz